DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI
Resmi büyütmek için tıklayın!

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI (25. Sayı)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın Bahar 2022 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:
 • Hissediş/İdrâk Fiillerinin Cümle Bağlamadaki Sentaktik ve Semantik Vazifeleri Üzerine / Ahmet Şefik ŞENLİK / 17-40
 • Güvâhî’nin Gurbetnâme’si / Hacı İbrahim DEMİRKAZIK / 41-76
 • Roman Dillerinin Ortaya Çıkışına Kadar Latincenin Geçirdiği Evrim / María Jesús HORTA / 77-107
 • Divan Şiirinden Hareketle Bir Sosyal Tipin Tespiti: Gedâ Örneği / Alper GÜNAYDIN / 109-142
 • Dil Dizgesinde Deyimleşmiş Sözdizim Sorunu (Rusça-Türkçe Dil Çifti Örneği) / Olena KOZAN / 143-177
 • Herta Müller’in “Tilki Daha O Zaman Avcıydı” Adlı Romanında Totaliter Rejim / Merve KARABULUT / 179-198
 • İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Program Değerlendirme Çalışmalarının Sistematik Bir İncelemesi: Türkiye Örneği / Ömer Faruk İPEK / 199-217
 • Walden’ı Marksist Gereçlerle Yorumlamak: Thoreau’nun Walden Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma / Sultan KOMUT BAKINÇ / 219-242
 • Aminatta Forna’nın The Memory Of Love Adlı Eserinde Afrikalı Kadınların Temsili / Eren BOLAT / 243-262
 • Göstergebilimsel Bir Çözümleme Örneği Olarak Cemil Kavukçu’nun Ablam Adlı Öyküsü / İlker AYDIN, Yunus Emre UYAR / 263-298
 • Metinlerarasılık Kuramı Çerçevesinde Güngör Dilmen’in Deli Dumrul Adlı Oyunu / Ömer SAĞLAM / 299-326
 • Hokand Hanlığı’nın Meşruiyet Dayanakları Bağlamında Tüzükat ya da Vakıat-ı Emir Timur / Serap ALPER / 327-345
 • “Galat’larda muazzam bir metin bulunur”: Robert Browning’in Soliloquy of the Spanish Cloister ve Porphyria’s Lover şiirlerinde Epizodik Bellek / Derya ORUÇ / 347-377
 • İlyada, Odysseia ve Theogonia Işığında Antik Yunan’da Tanrıların Kadere Etkisi ve Özgür İrade Kavramı / Yeşim DİLEK / 379-410
 • Hayretî Divanı’nın Yeni Neşri Bağlamında Eski Divanların Tekrar Çalışılması Üzerine / Ferhat MUSLUOĞLU / 411-431
 • Güvenilmez Anlatıcı Kimdir? / Sümeyye SAMAT, Hayrunisa TOPÇU / 433-461
 • Sevgi Soysal Yapıtlarında Kadınlık Durumları / Sezin Seda ALTUN / 463-499
 • Nesirden Nazma Aktarma Geleneği ve Abdî’nin Hz. Peygamber ile Hz. Hatice’nin Evlenmelerini Anlatan Mesnevisi: Hikâyet-i Tezvîc-i Sultân-ı Enbiyâ / Seydi KİRAZ, Emrah BİLGİN / 501-534
 • Skopos Kuramı Çerçevesinde Covid-19 ile İlgili Haber Metinleri Çevirisi Üzerine Bir İnceleme / Serhan DİNDAR / 535-560
 • Tanıtım / “Her çizgi ve her ses, ona îmâ olacak”: Şiir ve Gelenek Üzerine Konuşmalar / Ali KARAHAN / 561-569
 • Tanıtım / Türk Romanından Örneklerle Edebiyat ve Kıskançlık / Uğur YOKSUL / 571-575