Dergi Detay

Dergi Resmi


Dil ve Edebiyat Araştırmaları (1. Sayı)

Dergi Ücreti : 1 ₺

İÇİNDEKİLER


Üzeyir ASLAN
Klâsik Türk Siirinde Sâhid………………………………………...1-28
Betül COSKUN
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Poetikasının
Temel Yapı Tası Olarak Rüya……………………………...29-80
Sezai COSKUN
Yeni Türk Edebiyatının Olusum Döneminde Edebiyat-Ahlak
liskisi Baglamında Gerçeklesen Tartısmalar…………….81-116
Ersen ERSOY
Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Divanlara Yazılan
Serhler ve Firiste (ö. 1623?) Divançesi Serhi…………...117-134
Mehmet GÜNES
Siyasî Tarih Tanıgı Olarak Ölüm Daha Güzeldi Romanı……..135-166
Mehtap ÖZDEN
Türkçe Kaynak Metinler ve Türkçe Egitimi…………….…….167-180
Hakan TAS
Baki’nin Divan’da Bulunmayan Bir Gazeli ve
Feyzi’nin Naziresi………………………………….……181-192
brahim TAS
Seyyad Hamza’nın Yûsuf ve Zelîhâ Mesnevisinde
Yer Alan Yardımcı Eylemler ve Deyimler…………...…193-244
K i t a b i y a t
Ersin TERES
Yong Song LI, Ho-young LEE, Hyong-won CHOI, Geon Sook
KIM, Dong Eun LEE, Mehmet ÖLMEZ, A Study of the
Middle Chulym Dialect of the Chulym Language, Snupress
Seoul National University Press, Altaic Languages Series 3,
Seoul, 2008, 259 s…………………………………….…245-256