Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (15. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Kıymetli okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin on beşinci sayısı ile karşınızdayız.
Dergimizin bu sayısında başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere eğitim
bilimleri alanından da makaleler yer almaktadır.
Bu sayımızın ilk makalesi Mustafa Balcı’nın “Finkesten Antlaşması ve
Tarihî Bir Vesika Olarak Antlaşmanın Türkçe Metni” başlıklı yazısıdır. Bu makaleyle
İran tarihinde Fransa ile 1807 yılında imzalanan bir antlaşma metninin
Türkçe olarak kaydedildiği ortaya koyulmakta ve İran’ı temsil eden nüshasının
Türkçe olması hasebiyle, Türkçenin de İran’ın resmî dili olarak kullanıldığına
dikkat çekilmektedir.
Necmettin Özmen tarafından kaleme alınan ikinci makale ise, “Mehmet
Akif Ersoy’un Mısır Günleri ve Mısır’da Türkçe Öğretirken Yaşadığı Zorluk”
başlığını taşımaktadır. Milli şairimiz merhum Mehmet Akif’in 1925 yılından
itibaren uzun yıllar Mısır’da ikamet ettiği bilinmektedir. Mehmet Akif, Mısır’da
iken ilmi faaliyetlerine devam etmiş, El Câmiatü’l Mısriyye’de Türkçe dersi
vermeye başlamıştır. Burada Türkçe öğretirken karşılaştığı bazı eksiklikleri
Mahir İz’e yazdığı mektupla dile getirmiştir. Bu makale ile Türkçenin yabancı
bir dil olarak okutulmasında karşılaşılan zorluklarla beraber, dönemin bazı aydınlanmamış
noktalarına da ışık tutmaktadır.
Üçüncü makale ise, Cafer Özdemir’in Halk anlatılarının en yaygın örneklerinden
olan masalların nasıl şekillendiğiyle beraber, dinin edebiyat üzerindeki
tesirinin masallar üzerinden ortaya konmaya çalışıldığı “Peygamber Kıssalarının
Türk Masallarına Yansımaları” başlıklı makalesidir.
Osman Coşkun-Mehmet Günüşen tarafından kaleme alınan “Batılı Bir
Kadın Yazarın Kaleminden Osmanlı Sarayında Anlatılan Üç Masal” serlevhalı
yazıda ise, Fransız kadın yazar Marianne-Agnès Pillement de Falques 18. yüzyıl
ortalarında Osmanlı sarayında genç kızların eğitiminde kullanıldığı belirtilen üç
masalının Fransızcaya çevirisi ve bu üç masalın tekrar Türkçeye çevirisinde
karşılaşılan zorluklarla beraber, “Çeviri bir eserin aslına çevirisi gerekir mi?”
sorusuna cevap aranmaktadır.
Cumhur Günkör ve M. Çağatay Özdemir, “Sosyal Sermaye Kavramına
ve Eğitim Ortamına İlişkin Algıların Belirlenmesi” başlıklı makalelerinde öğretim
elemanlarının sosyal sermaye kavramına ve eğitim ortamına ilişkin algılarını
belirlemeye çalışmışlardır.
Muhammet Can ise, Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kitap değerlendirme
yazısıyla dergimize katkıda bulundular.
Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK