Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (3. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

İÇİNDEKİLER

Mustafa ÖZKAN
Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin
Türk Diline Etkisi ……………………………………………...1-64
Erdoğan BOZ – Ayşe Aslan DEMİRTAŞ
Türkçe Öğretmenlerinin Okul Sözlüğü Kullanma Konusundaki
Tutum ve Davranışları ……………………………………………..65-134
Celal DEMİR
Kül Tigin ve Bilge Kağan Kitabelerindeki Bir Cümle Üzerine ….135-148
Keziban TEKŞAN
Yazılı Anlatımı Geliştirmede Ön Hazırlık …………………………149-178
Mehmet SAMSAKÇI
Kültürel Devamlılık ve Zevk İnkırazı Bağlamında
Ahmed Hamdi Tanpınar’da Türk Mimarisi …………………………179-222
Cüneyt AKIN
Kırgız Türkçesinde Diyalektik Sinonimler …………………………223-240
Mustafa GÜNEŞ
Divan Şiirinin Son Ulu Çınarı Şeyh Galip’in
Yetiştiği Çevre ve Mürşitleri …………………………………..241-272
Ahmet KARAMAN
Sandıklı Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar ………………..273-286