Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (11. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Olağan Şiir’in ilk sayısını yayımladığımız 2018 başlarından bugüne dek siyasal
ve ekonomik anlamda birçok değişiklik yaşandı, yeni yeni dengeler
ortaya çıktı. Ülkemizin gündemi çok hızlı değişiyor; ama tek bir gerçek,
o da problemlerle dolu bir coğrafyada yaşadığımız gerçeği olduğu gibi
önümüzde duruyor. Şiir, bu problemleri görmezden gelemez. Dergimiz,
edebiyatın ve bizim özelimizde şiirin mevcut şartlarla savaşması gereğini
savunmaktadır. Siyasi bilincimiz hem şiirlerimiz hem de şiir üzerine
yazdıklarımızda kolaylıkla görülebilir. Mücadelemiz ve duruşumuz hiçbir
şartta değişmeyecektir.
Bu sayımızda son yılların nitelikli genç şairlerinden Serap Aslı Araklı hakkında
dosya hazırladık. Programımıza son derece uygun hareket ettiğimizi
düşünüyoruz, 2010 Kuşağı şairlerini tek tek tanıtma hedefiyle yola
çıkmıştık, mevcut arşivimizi inceleyenler yeni kuşak hakkında ciddi
anlamda bilgi sahibi olacaklardır. Önümüzdeki sayılarda dosya
konularımız ne olursa olsun, dergimizde başka ne gibi değişiklikler
yaşanırsa yaşansın, şiirimizin güncel hareketlerini sıcağı sıcağına tespit
etme kaygımızı terk etmeyeceğiz. Açıkça görüldüğü gibi kendi içine
kapanmayı değil, aksine, yaşayan Türk şiiriyle iç içe olmayı ilke edinmiş
bir dergi olarak yol yürüyoruz.
Şiirlerimizi ve eleştirilerimizi inşa ederken gösterdiğimiz özen ve hassasiyeti
dergimizi hazırlarken de gösterdik, işleri tesadüfe bırakmamaya dikkat
ettik, yaptığımız her dosyanın, yayımladığımız metnin sorumluluğunu
üstlendik. Bu anlamda üzerimizde hissettiğimiz sorumluluklardan biri de
yeni kuşaktan yetenekli şair-eleştirmenler çıkarabilmekti; bu anlamda
da önemli bir yol kat ettiğimiz gerçeği ortada duruyor. Gençlerin
eleştirel anlamda yetişmelerini sağlayacak bir ortam oluşturmak için
var gücümüzle çalıştık ve dosyalarımızın çoğunu oldukça genç isimlerle
hazırladık. Gençlere edebiyat söz konusu olduğunda mevcut halleriyle
yetinmemek, sabırla çalışmaya devam etmek düşüyor. Her zaman
dediğimiz gibi, edebiyat bir uzun yol koşusudur; arada dinlenmenin bir
sakıncası olmasa da uzun süreli ara vermeleri asla kabul etmez.
Olağan Şiir’in yeni sayısında görüşmek dileğiyle.


Aykut Nasip Kelebek