Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (29. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Yeni kuşak şairler hakkında dosyalar hazırlamaya
devam ediyoruz. Son dönem şiirimizin birçok
rengi sayfalarımızda görünürlük kazandı, bu
yönüyle 2010 sonrası Türk şiirini tanımak-incelemek isteyenler
için gerçekten de aramakla bulunmaz bir arşiv oluşturduğumuzu
düşünüyoruz. Bu sayımızda hakkında dosya
hazırladığımız Samed Karataş da uzun yıllardır çeşitli dergilerde
şiir ve şiir üzerine metinler yayımlayan bir şair, aynı
zamanda editoryal sorumluluklarıyla da güncel edebiyatın
içerisinde yer alıyor.
Genç zihinlerin şiire yaklaşım biçimlerini derli
toplu bir şekilde okumak, hem diğer gençler hem de önceki
kuşaklardan şairler için son derece yararlı oluyor. Bu
vesileyle şimdiden belirtelim: Önümüzdeki yıl da yeni
kuşak şairler hakkında dosyaları sizlerle buluşturmayı
planlıyoruz. Ustaların gençlerin şiirlerine sağlıklı bir açıdan
yaklaşması, akranların birbirleri hakkında belli bir soğukkanlılıkla
konuşması kolay değildir; ancak Olağan Şiir
yazarları bütün bu kişisel hassasiyet ve kaygıların ötesinde
daima şiir sanatının merkezinden konuşuyor ve edebiyatımıza
nitelikli eleştiriler kazandırma yolunu tercih ediyor.
Bilenler bilir, öteden beri okunur bir şiirin savunmasını
yapıyor, çeşitli biçimci / süslemeci / sözüm ona
soyutçu edebiyat anlayışlarının şiirden uzaklaştırdığı okur
topluluklarını yeniden şiir sanatına davet ediyorduk. Aynı
hassasiyeti dergicilikte de mümkün mertebe gösterdik.
Olağan Şiir’de okunur metinler yayımlama hususunda
titizleniyor; edebiyatı, konumuz özelinde şiiri, popüler
kültürün tuzaklarına düşmeden yeniden nitelikli okur topluluklarıyla
bir araya getirmeye çalışıyoruz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle.

Aykut Nasip KELEBEK