Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (3. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Editörden

2010’lu yılların sonuna geldiğimiz şu süreçte, şiir okurunun zihninde
2010 Kuşağına ilişkin birtakım sorular var: Bu kuşağın öne
çıkan şairleri kimlerdir, bu şairlerin geçmiş kuşaklardan farkı
nedir… Geride kalan iki sayımızda bu soruların cevaplarını
aramış, Aykut Nasip Kelebek ve Selim Sina Berk hakkında
yaptığımız dosyalarla kuşağı bütünlüklü bir tartışmaya
açmıştık. Bu sayımızda kuşağın öne çıkan bir başka şairi Raşit
Ulaş hakkında dolgun bir dosya hazırladık. Ulaş hakkında
yazılan cesur metinler, şairin ilk kitabı “Kavga Başlıyor”u
özellikle politik ve sosyo-kültürel bağlamda irdelerken, Raşit
Ulaş ile yapılan söyleşi de onu yakından tanımak isteyenler
adına derli toplu bir çerçeve sunuyor. Birçok kişi ve yayın,
kendini yeni kuşak hakkında bir şeyler söylemek zorunda
hissedip bazı yorumlarda bulunmuştu/bulunuyor; ancak tek
tek şairler üzerinde derinleşip kapsamlı sonuçlara varma
çabasını bizden önce kimse üstlenmemişti. Bu bakımdan
son dönem dergiciliğinde özel bir yerimiz var, şimdiye dek
aldığımız tepkiler de bunu gösteriyor.
Günümüzün en hararetli tartışmaları, kültürel iktidar kavramı
etrafında döndü; farklı ideolojik gruplardan birçok kişinin,
aynı iştahla bu tartışmalara katıldığını gördük. Kültürel iktidar
tartışmaları, kültür ve sanatın asıl konuşulması gereken
problemlerini arka planda bırakmaya başladı; kültüre bir
katkıda bulunma gayretinin yerini, kültürel iktidar üzerine
edebiyat üretme tutkusu aldı neredeyse. Biz bu tartışmaları
soğukkanlı karşılamayı tercih ettik. “Olağan Şiir”de kültür
ve sanatımızı derinleştirme mücadelesi veriyoruz; ülkemizin
kültürel kalkınması, herkesin elini taşın altına koymasıyla
mümkün olabilecek. Sosyal medyada şiirin gerçek mecrasını,
sahte isimler arkasına saklanıp birtakım manipülasyonlar
üreterek değiştirebileceklerine inanan şizofrenik taşra
zihniyetini, merkezde mücadeleye davet ediyoruz. Bu
merkez, hâlâ kağıt ve kalemdir: Dergilerdir.
Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.