Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (5. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Editörden

Olağan Şiir’in beşinci sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz;
sosyal medyada gürültü patırtı koparmaya çalışmadan,
ciddiyetle ve soğukkanlılıkla ilerliyoruz. Yayımladığımız
şiirlerle son birkaç kuşağın birçok farklı rengini okura
göstermiş olduk; genç şairler hakkında kapsamlı
dosyalar hazırladık. Kimi okurlarımız genç şairlerimize
biraz fazla eleştirel baktığımızı söylese de çoğunluk,
edebiyat tarihi açısından oldukça yararlı bir iş yaptığımız
konusunda hemfikir. Birçok dergide eleştiri adı altında
yayımlanan güzellemelerden, süslü değinilerden şiirimiz
ve şiir eleştirimiz adına bir kazanım sağlanamayacağını
düşünüyoruz. Şair-yazarlar hakkındaki fikirlerimizi -elbette
edebiyat eleştirisinin sınırları içerisinde - dürüstçe, olumlu
olumsuz kanaatlerimizi temellendirerek tartışmaya
başladığımız gün, okurlar şimdikinden çok daha nitelikli
edebiyat dergileriyle buluşmaya başlayacaklar.
İşte, 2018 de bitiyor. Bugünlerde herkes, özellikle de her
sanatçı, geride bıraktığı yılın kendi açısından sorgulamasını
yapmalı, kendini eleştiri süzgecinden geçirmeli; kendimize
vereceğimiz en büyük armağan bu olur. Bizler, şiire
yeterince emek verip vermediğimizi, nitelikli şiirler yazıp
yazmadığımızı değerlendirmekle sorumluyuz. İstikrar
göstermeden, edebiyatı hayatımızın merkezine almadan
bu alanda başarılı olmak mümkün değil çünkü. Büyük
yazarların, büyük şairlerin, büyük bilim insanlarının en
önemli ortak özelliği; işlerine belki saplantı derecesinde
azimle bağlanmış olmalarıdır. Genç şairler, dünyanın
önde gelen sporcuları gibi sürekli idman yapmalı, herkes
antrenmanı bitirdikten sonra da sahada çalışmaya devam
etmelidir.
Saf şiire karşı olduğumuz gibi saf şaire de karşıyız. Yılda bir iki
tane şiir yazıp kenara çekilmek kimilerinin düşündüğünün
aksine hiç de şairane değildir. Şiirden kalan zamanlarda
şiir eleştirisiyle ilgilenelim, eleştiri sevmiyorsak öyküroman
yazalım, kim çekecek ki demeden senaryolar
üretelim, gezip gördüğümüz şehirleri yazalım… 2019,
bizim yazacaklarımızla daha güzel bir yıl olur umarız.