DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİ...

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 2023 GÜZ SAYISI ÇIKTI

02/11/2023

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 28. (Güz-2023) sayısı yayımlandı. Uluslararası alandaki saygınlığı ile adını duyuran dergi bu sayısı ile 14. Yılını tamamladı. , hakem sürecinden geçmiş on dört makale ve bir kitap tanıtım yazısı yer aldı.

 

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın, 28. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve 14. Yılını dolduran derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Koçak. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla bu sayıda hakem sürecinden geçen daha fazla sayıda makaleye yer verildi. Sayı, 30 makale ve 2 kitap tanıtımı ihtiva ediyor.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-dergi uygulamasından da okunabiliyor.

Okumak için: https://tded.org.tr/tr/dergi-detay/dil-ve-edebiyat-arastirmalari-28-sayi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin dizinlendiği veri tabanları; ULAKBİM TR DİZİN, MLA, Index Copernicus, SOBIAD, İdeal online, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Research Bible (Academic Research Index).

Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın Güz 2023 (28) sayısındaki makaleler şöyle sıralandı: 

 • 16. Yüzyıla Ait Satır Altı Farsça-Türkçe Sözlük / Beytullah BEKAR | Yasin YAYLA
 • Haber Çevirisi ve Rusçadaki Söz Sanatlarının Türkçeye Aktarımı / Doğa ARAL | Leyla Çiğdem DALKILIÇ
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlık Gelişimine Yönelik Uygulamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım / Eda DURUK
 • Servet-i Fünûn Şairi Cenab Şahabeddin’in Geliştirdiği Mizah Felsefesi / Hasan AKAY
 • Dijitalleşmenin Yerel Medyanın Dönüşümündeki Etki ve Sonuçları / İbrahim DELİBAŞ
 • İntiharın Bir Gösterge Olarak Analizi: Nilgün Marmara ve Sadık Hidayet Örnekleri / Serap BOZKURT GÜVENEK
 • Sömürgecilik Sonrası Romanda Gülmece ve Hüzün: Erken Dönem Hint-İngiliz Romanlarında Duygusal İkirciklilik / Mehmet Ali ÇELİKEL
 • Yunus Emre’nin Meşhur ve Meçhul Bir Şiiri Üzerine Bazı Mülahazalar / Muhammet Sani ADIGÜZEL
 • Klasik Türk Şiiri’nde Vahdet-i Vücûd Felsefesi / Nihat BIÇAK
 • Osmanlı Mizahında Kayzer Wilhelm İmajı / Nida KIRÖMEROĞLU
 • Çeviri Eleştirisi Üzerine: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1985) ve Türkçe Çevirisi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde (2009)’ın Karşılaştırmalı Analizi / Sema Üstün KÜLÜNK
 • XVIII. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Nâdî ve Şiirleri / Fırat SEVİNÇ
 • Yeniden Doğum, Kleśa ve Nirvāṇa Hakkında Bazı Eski Uygurca Fragmanlar / Uğur UZUNKAYA
 • Bulgaristan’da Ana Dili Türkçe ve Resmi Dil Bulgarcanın Öğretilmesinde Türk Çocuklarının Yaşadıkları Sıkıntılar / Abidin KARASU
 • Gazellerdeki Düşünce Dilini Dil Çalışmalarına Katkı Bakımından Okumak Nazire ERBAY
 • Onat Kutlar’ın “Kediler” İsimli Hikâyesinde Gerçekliğin Farklı Boyutları Üzerine Bir İnceleme Ayşe Nur ÖZDEMİR
 • Baskı Objeleri: Toni Morrison’ın Katran Bebek Adlı Romanının Ekofeminist Bir Okuması Pınar SÜT GÜNGÖR
 • Çeviride Eşdeğerlik ve Kelimelerdeki Anlam Değişmelerinin Bağlamı Belirlemesi: Türkçe ve Arapça Örneği Muhammet ABAZOĞLU
 • Ölmeye Yatmak ve Saatler’de Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İntihar Düşüncesinin Mekânla İlişkisi Şeyma KARACA KÜÇÜK
 • Günah keçileri Yaratmak: Claire Keegan’ın Bunlar Gibi Küçük Şeyler adlı Romanında Kilise, Devlet ve Toplumun Suç Ortaklığı Mümin HAKKIOĞLU | Mustafa GÜNEŞ
 • 3-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Hikâye Kitaplarının Korunma Haklarına Göre Analizi Duygu YALMAN POLATLAR | Muhammet Ü. ÖZTABAK
 • İkiliğin Ötesinde: Türkçenin Merceğinden Bir İmla Derinliği Muhakemesi / Halil İSKENDER
 • Ṣâib-i Tebrîzî’nin Gazellerinde Yaşlılık ve Hırs / Güneş Muhip ÖZYURT
 • Sezai Karakoç’ta Okuma Kültürü ve Okuma Biçimleri Yunus Emre ÖZSARAY
 • Madame Bovary’nin Türk Edebiyatına Yansımalarından Biri: Bugünün Saraylısı’ndaki Ayşen / Ferudun AY
 • Gülün Adı Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi / Arzu KALAFAT ÇAT | Sema NOYAN
 • İngilizceyi Yabancı Dil olarak Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Dil Öğreniminde Video Proje Ödevlerinin Etkililiğini Araştırma / Zülal AYAR
 • Türkçede Eylem Çekiminde -ler Ekinin Yer Alması Kabul Edilemez mi? Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri Çalışması Mehmet AYGÜNEŞ
 • İç Benliği Ararken: Yunus Emre’nin Mistisizmi ve Emerson’ın Aşkıncılığı / Ercan KAÇMAZ
 • Janus’un Yüzü Ve Türk Edebiyatında Kanon, Karşı-Kanon Meselesi / İbrahim ÖZTÜRKÇÜ
 • Hücvirî, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfu’l-mahcûb (Hakikat Bilgisi), Haz. Mustafa ÖZSARAY

 

Galeri