EKREM ERDEM’İN TÜRKÇE SEVDASI!

EKREM ERDEM’İN TÜRKÇE SEVDASI!

13/11/2012

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem'in kitabı "Bizimki Türkçe Sevdası" Çıktı. Erdem kitabında dildeki bozulma ve yabancılaşma konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Dilimiz Türkçemize karşı bir vefa borcumuz olduğunu düşünerek 2006'da TBMM'ye bir Meclis Araştırması Önergesi verilmesi ve akabinde bir rapor hazırlanmasına öncülük eden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı, eski siyasetçi Ekrem Erdem, Bizimki Türkçe Sevdası adlı kitabı hazırlarken büyük oranda bu çalışmalarından yararlanıyor.

Altı bölümden oluşan eserin ilk bölümünde, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri özet olarak okuyucuya sunularak Türkçenin değerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. İkinci bölümünde, kısa bir tarihçe ile sadeleştirme hareketlerinden bahsediliyor. Üçüncü bölümünde, yabancı kelimelerin kullanılmasından yazma ve söyleyiş bozukluklarına kadar Türkçenin karşı karşıya bulunduğu problemler ele alınırken dördüncü bölümünde, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın sebepleri üzerinde duruluyor. Beşinci bölümünde, bir kısmı Komisyon'ca belirlenen çözüm önerilerine yer veriliyor ve kitabın son bölümü olan altıncı bölümünde ise hâlen yürürlükte olan dil ile ilgili mevzuata yer veriliyor.

Erdem, bu duyarlıkla kaleme aldığı kitapta, Türkçenin tarihi, sadeleştirme hareketleri, dilde bozulma ve yabancılaşmanın sebep ve çareleri gibi konuları ele alıyor.

Türkçenin günümüzdeki meseleleri hakkında çözüm önerileri de öneren Erdem, son bölümde, dil ile ilgili yürürlükte olan mevzuata da yer veriyor. 

 

Ekrem Erdem, kitabında değindiği konullarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor:

"Türkçe zengin bir dildir. Bu zenginliği yanlış kullanıyor isek, bunun nedeni daha önce yanlış olan eğitim sistemimizdir. Dil ve din, bir milleti diğerlerinden ayıran önemli özelliklerindendir. Türkçeyi doğru kullanmak istiyor isek, eğitimcilere, siyasetçilere hatta esnaflara da büyük görev düşmekte. Esnafın işyeri için kullandığı tabelaya koyduğu isimden siyasetçinin kurduğu cümleleri titizlikle kullanmasına kadar her dikkat Türkçenin doğru kullanılmasına hizmet edecektir.

Birçok kavramımız yabancı kaynaklı. Türkiye'nin komşuları ile olan ilişkilerinden dolayı onların dilinden etkilenmesi doğaldır. Ancak bu etkilenmeye rağmen dilimizin özgünlüğünü korumaya çalışmak gerekir. Anaokulundan üniversite öğretimine, televizyondan bilgisayar kullanımına, sağlıktan spora kadar dilde bir birlik sağlanması için dil eğitiminin sağlam temellere göre yapılması gerekir. Doğru yola girdik. Dil eğitimine katkı sağlaması için okul müfredatında birtakım değişiklikler yapmak gerekir. Seçmeli derslerden Osmanlıca derslerinin bu işe hizmet edeceğine inanıyorum. Ancak yapılacak çok şey var. Bu noktada herkese görevler düşmekte. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalara ve hazırladığımız kitaba akademisyenlerden de katkılar bekliyoruz. Türkçenin güzel kullanılması için toplumsal bir katkıya ihtiyaç vardır."

 

Anayasa dilinde dikkat edilmesi gereken husus!

Ekrem Erdem, yeni anayasanın dili konusunda da önemli bir uyarıda bulunuyor:

"Yeni Anayasa, sade, anlaşılır, özlü ve toplumda genel kabul görmüş yaşayan bir Türkçe ile kaleme alınmalıdır. 'Ama', 'ancak', 'lakin', 'fakat' gibi bağlaçlara mümkün olduğunca yer verilmemelidir. Farklı anlamlara gelecek kelimeler kullanılmamalı, gereksiz tekrarlara yer verilmemeli, mümkün olduğu kadar kısa bir metin olmalıdır. Anayasa yazım komisyonunda mutlaka dilciler ve edebiyatçılar da yer almalı. Yeni Anayasa, bilim adamları ve edebiyatçılardan oluşan bir komisyonun denetiminden geçirilmeli. Yeni Anayasada, anayasaların özgürlüğünü sınırlayan ve anayasa maddelerini hapseden başlangıç bölümü olmamalıdır. Yeni Anayasanın lafzı ile ruhu arasında bir tutarlılık olmalı. TBMM'de bir 'Türkçe Komisyonu' kurulmalı, bütün kanun tasarı ve teklifleri komisyonun denetiminden geçirilmelidir."

 

KİTABIN KÜNYESİ

Kitabın adı: Bizim Türkçe Sevdası

Yazar: Ekrem Erdem

Yayınevi: TDED Yayınları

Yayın Tarihi: Eylül 2012

ISBN: 978-605-89356-2-4

Sayfa sayısı: 272

 

Kaynak: 

https://www.haber7.com/kitap/haber/951313-ekrem-erdemin-turkce-sevdasi

Galeri