MAHSUM OĞRAK

MAHSUM OĞRAK

MAHSUM OĞRAK

1997’de Mardin, Nusaybin’de doğdu. Lisede arkadaşlarıyla yayın hayatı bir sayı süren Edebi İz Dergisi’ni çıkardı ve bu derginin yayın kurulunda yer aldı. Dil ve Edebiyat dergisinde bir sene redaktörlük yaptı. Eleştiri, şiir ve inceleme metinleri Olağan Şiir ve Dil ve Edebiyat dergisinde yayımlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. Olağan Şiir dergisinin editörüdür.