YUNUS EMRE ÖZSARAY

YUNUS EMRE ÖZSARAY

YUNUS EMRE ÖZSARAY

1983 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 2002 yılında başladığı lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı ve aynı yıl M.E.B bünyesinde İstanbul’da Türkçe Öğretmenliği’ne başladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Programında başladığı yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı. 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde doktoraya kabul edildi. Prof. Dr. M. Fatih Andı danışmanlığında; “1980-2000 Arası Türk Hikâyesi ve Toplumsal Değişim” isimli teziyle doktora çalışmasını tamamlayarak, 2017 yılında mezun oldu. 2008 yılından günümüze Yedi İklim, İtibar, Hece, Post Öykü, Muhit, Mostar gibi edebiyat dergilerinde yazı çalışmalarını yayımlayan Yunus Emre Özsaray, şu sıralar Olağan Hikâye Dergisi genel yayın yönetmenliğini yapmakta ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayımladığı Kitaplar: Kefendeki Misket, İz Yayıncılık, İstanbul, 2013 (Hikâye) Mecnunun Şehri Terk Edişi, İz Yayıncılık, İstanbul, 2016 (Hikâye) Hikâyeden Öyküye Toplumsal Değişim, İz Yayıncılık, İstanbul, 2019 (İnceleme) Noksanlar, İz Yayıncılık, İstanbul, 2020 (Hikâye)