Yayınlanan Kitaplar

Dil ve Edebiyat Dergisi 100 Sayının Bibliyografyası

KİTAPTAKİ BÖLÜMLERİN TASNİFİ


1- Umumî Tasnif: Dil ve Edebiyat Dergisi’nin ilk 100 sayısında yer alan yazılarla
alakalı bilgiler; dergi sayfalarında yer aldığı sıraya göre tertip edilmiştir.
Birinci sütundaki rakamların birincisi; derginin sayı numarasını, (.) noktadan sonraki
4 hâneli rakam yazının veya şiirin umumî sıralama numarasınıdır. (/) kesme işâretinden
sonraki rakam, yazı veya şiirin dergideki sayfa numaralarını göstermektedir.
İkinci sütunda yazarının adı ve soyadı, üçüncü sütunda, yazı veya şiirin başlığı bulunmaktadır.

2- Yazarlara Göre Tasnif: Elfabetik sıra ile yazar isimleri ve yazarların Dil ve
Edebiyat Dergisi’nde yer alan yazı veya şiirlerinin başlıkları, ikinci sütunda ise; sıra ile:
derginin sayı, makalenin umûm3i sıra ve yazı veya şiirin dergide yer aldığı sayfa numarası/
numaraları gösterilmiştir.

3-Mevzu ve Yazı Türlerine Göre Tasnif:
3.01-Dil Bahisleri, Edebiyat ve Türkçe
3.02-Eğitim, Kültür Ve Maarif
3.03-Eserler, Kitaplar ve Dergiler
3.04-Etkinlik (Faaliyet) ve Haber
3.05-Gezi, (Seyahat), Şehirler Ve Ülkeler
3.06-Günlük ve Hâtıra (Anı)
3.07-Hikâye (Öykü) Masal ve Roman Hakkında
3.08-Klavye Meselesi, Bulmaca ve Karikatür
3.09-Muhtelif Mevzular
3.10-Röportaj (Söyleşi) ve Sohbet
3.11-Şahıslar
3.12-Şiirler ve Şiire Dâir

Satın Al