Yayınlanan Kitaplar

LİSELİLER DESTANI YAZIYOR -Hikâyeler-

DİRENİŞ ve İRADENİN HİKÂYESİNİ TAKDİM

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Milli
Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
işbirliğiyle gerçekleşen “Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz
Millî İrâde Zaferi, Liseliler Destanı Yazıyor” “şiir, hikâye ve
deneme” yarışması Türkiye’deki tüm lise ve dengi okullar arasında
gerçekleştirildi.
Öncelikle okullar başta olmak üzere açık hava mecraları, yazılı
ve görsel medya kullanılarak duyurular yapıldı. İnternet ile Dil ve
Edebiyat dergisinde konuyla ilgili özel dosyalar hazırlandı ve dergi
orta öğretim kurumlarının tamamına ulaştırıldı.
Okullar ulaştırılan materyali kullanarak gerekli hazırlıkları tamamladıktan
sonra duyurulan tarihlerde yarışma metinleri toplandı;
jüri değerlendirmeleri okul komisyonlarından başladı. İkinci
eleme ve değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapıldı.
İlçelerden gelen metinler İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki jüriler
tarafından değerlendirildi ve yapılan değerlendirmeler neticesinde
eserler, hazırlanan şartnameye uygun olarak Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneği Genel Merkezine ulaştırıldı.
Milli Eğitim Ortaöğretim Genel Müdürlüğü verilerine göre yarışmaya
toplam altı bin (6.000) civarında eser katıldı. İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinde yapılan nihai değerlendirmeler sonunda şiir dalında
yedi yüz kırk dört (744), hikâye alanında altı yüz yedi (607)
ve deneme olarak altı yüz yirmi yedi (627) olmak üzere toplam bin
dokuz yüz yetmiş sekiz (1.978) eser bize ulaştırıldı.
Genel merkezimize ulaştırılan çalışmalar fotokopi ile iki nüsha
olarak hazırlandı. İkisine rakamla numara verildikten sonra numara
ve isim yazılı olan dosyalanarak kaldırıldı; diğerinden isim silinerek
ön değerlendirme için ilgili jüri üyelerine ulaştırıldı. Değerlendirmeleri
şair, öykücü ve denemecilerden oluşan ön jüri eserleri titiz-
DİRENİŞ ve İRADENİN HİKÂYESİNİ TAKDİM
- 4 -
likle değerlendirdi. Ön jüri gelen eserler içinde her bir alandan ilk
yüz (100) eserini belirledi. On beş (15) kişilik ikinci jüriye şiir, öykü
ve deneme alanlarında 100’er eser ulaştırıldı. Yapılan değerlendirme
sonucu beş jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak ortalaması
alındı ve her alandan ilk altı eser ödüle layık görüldü. Yarışma şartnamesi
hükümleri gereğince öğrenciler için bir teşvik aracı olacağı
inancıyla her yarışma alanının ilk yüz (100) eseri kayda geçirmek
üzere antoloji tarzında kitaplaştırdık; bu kitap yazarlarına, yazarların
ailelerine ve okullarına ulaştırılacaktır.
Sanatta, yarış mantığı farklı işler. Yarış varsa, bu yarış binlerce
yıllık bir geleneğe karşı onlarca yıl sürer. Kendiliğindendir, doğal
olmak zorundadır. Sanatçı mizaç, doğuştan birinci görür kendini,
yerleşik anlayışı temsil eden jüriyi ise daha işin en başından reddeder.
Bu bir bakış açısıdır. Mutlak anlamda doğru kabul edilemez;
çünkü yarışmaların da sanat açısından birçok faydalı yanları olduğu
malum. Yarışmanın özünde yeteneği keşfetmek, onu maddi çıkara
dönüştürmek yok da genç yeteneğin kendini keşfetmesi, tanıması
varsa niyet halis demektir. Büyük şahsiyetlerin bazıları da ilk eserleriyle
kimi yarışmalarda başarı elde edip bu sayede sözlerini topluma
ulaştırmışlardır. Attila İlhan ve Fazıl Hüsnü Dağlarca bunların
bilinen en iyi iki örneğidir. Necip Fazıl ve Cahit Sıtkı’nın ilerleyen
yaşlarında bile yarışmalara katıldığını edebiyat tarihleri yazmaktadır.
Yarışmalara katılmadan da eserleri ödüle layık görülen birçok
sanatkârımız bulunmaktadır. Dünya entelektüellerinin dikkatle
takip ettiği Nobel böylesi bir işleyişe sahip. Bilimsel, sanatsal, düşünsel
gelişmeleri desteklemek adına memleketimizin bu tarz ödül
kurumlarına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri bu anlamda
önemli ve özel ödüllerdir.
15 Temmuz, sadece son üç beş yılın değil, Türk tarihinin büyük
kırılmalarından biri olarak yüzyıllar sonra da halkın tank, uçak ve
mermiye karşı duruşunun bir destanı olarak konuşulacak. Düzen-
5 -
lemiş olduğumuz bu yarışma, gençlerimizin 15 Temmuz üzerinden
demokrasi, özgürlük, iradeye saygı, kurumların millete karşı sorumluluğu
ve totalitarizm meseleleri üzerine düşünmelerini, din-birey
ilişkileri ile din adına birilerine ‘Aklını ve Kalbini Kiralamanın’ doğru
gözlemleyerek yazmalarını sağladı. Konuşmak yüzeysel bir eylemken
yazmak, bir mesele üzerine enine boyuna düşünmek, derinleşmek
ve sonuçta değişim yaşamak demektir. Bu yarışma sayesinde
binlerce gencimiz, 15 Temmuz şehitlerimizle duygudaşlık kurdu, o
günü iliklerine kadar hissederek yeniden yaşadı; böylece tarihe mâl
olan bir olayı yazmakla kişisel tarihlerine de özel notlar düştüler.
Belki de bu yarışma vesilesiyle gençlerimiz arasından, ciddi anlamda
yazmaya yönelecek; vatana, millete faydalı dünya çapında şair
ve yazarlar çıkacak. Geleceğin Türkiye’sinin yöneticileri olan bu gençler
daha diri ve güçlü bir Türkiye ümidi için bizi cesaretlendirdi.
Bu yarışmanın gerçekleştirilmesinde himayelerini esirgemeyerek
bize destek veren ve bizi yüreklendiren Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yarışmanın iştirakçilerimden
Milli Eğitim Bakanlığımız adına Bakanımız Sayın İsmet
Yılmaz’a ve Türk Dil Kurumu adına Başkan Sayın Mustafa Kaçalin’e
teşekkür ederiz.
Yarışmanın maddi ve medya ayağını destekleyerek bizleri büyük
maddi yüklerden kurtaran Turkcell, İlbak Holding, Ziraat Katılım
Yönetim Kurullarına ve kurum temsilcilerine müteşekkiriz.
Takdir edersiniz ki böyle büyük organizasyonlar ekip işidir ve
özveri gerektirir. Bundan ötürü özenle tüm eserleri okuyan jüri üyelerimizin
her birine, mesai gözetmeksizin fedakârlıkta bulunan ve
titizlikle çalışan derneğimiz personeline de teşekkür ederiz.
Aziz ülkemizin 15 Temmuz benzeri felaketleri bir daha yaşamaması
temennisiyle aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.


TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ

Satın Al