MİRAÇ KANDİLİNİZİ TEBRİK EDERİZ...

MİRAÇ KANDİLİNİZİ TEBRİK EDERİZ

06/02/2024

Merhaben bik yâ Muhammed dediler
Ey şefâ'at ıssı Ahmed dediler

Her göğe kim erdi ol hayrü'l enâm
Ol gök ehli kıldılar izzet tamâm

Her biri kutluladı mi'râcını
Dedi urundun se'âdet tâcını

Süleyman Çelebi

Mübarek Miraç Kandili'nizi tebrik ederiz.

Miraç Kandili hürmetine Allah’ın rahmetinin ve bereketinin güzel vatanımızın üzerine olmasını diler, birlik ve dirlik temenni ederiz.

Galeri