Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (10. Sayı)

Sevgili Dostlarımız,

 

“Uçaklar gelecekmiş, korkum yok benim

Kâğıttan gemilerim, kurşun askerlerim hazır.

Hem onlar bozulursa

Babam yenilerini alır” diyor şairimiz Oktay Rifat.

Dernek ve dergi olarak bütün çabamız; gençliğin ve gelecek

nesillerin Türk diline duyarlılığını arttırmak, yol göstermek,

bu sayede kültürümüzün paylaşılmasına ve anlaşılmasına

katkıda bulunmaktır. Güzelliği,

ahengiyle, doğru yazılıp doğru konuşulduğunda

emsalsiz bir zevk veren

dilimizle ilgili sorunlar, toplumsal

ve millî bir meseledir. Dilimizi

anlaşılır kelimelerle ve kurallarına

göre yazan gazete yazarı, aynı hassasiyetle

konuşan hatip, siyasetçi;

toplumdan nasıl farklı bir ilgi görür,

hepimiz biliriz; “yazı bitmese” dersiniz

veya döner döner okursunuz.

İyi bir hatibin susmasını istemezsiniz;

musiki gibidir, ahenkli, zarif… İlmin yarısı fikir, yarısı dildir.

Fransızlar dillerine en çok sahip çıkan milletlerden biridir

ve şöyle derler; “Mükemmel bir ilim, mükemmel bir lisanla

olur.” Özellikle değerli öğretmenlerimizden ve öğretim üyelerimizden,

alanları ne olursa olsun, ders anlatırken, yazarken

dilimiz hususunda dikkatli olmalarını bekliyoruz… Öğrencilerimiz

kelime haznelerini genişleterek öğrensinler. İlim, kudret

helvası gibi gökten inmez; âlim, ot gibi yerden bitmez! Uygun

ortam, hava ve muhit ister, bunları sağlayacak olan sevgili öğretmenlerimize

başarılar diliyoruz, her zaman onların yanındayız.

Dergimizde bu ayın dosyası olan Nizamülmülk’ün eşsiz

eseri Siyasetname, yaklaşık bin yıldır Anadolu’ya ayak basan

ecdadımızın devlet nizamının kitabıdır. Sadık Yalsızuçanlar

kaleme aldı. Bu sayımızda da dilimiz hakkındaki öğretici

makaleler ağırlıkta… Kendisi için söylenen “Kültür ve sanatın

cumhurbaşkanı” ifadesinin yakıştığı edebiyatçımız Doğan

Hızlan söyleşisi var; bu sayıda ilgiyle okuyacaksınız; söyleşiyi

Recep Garip yaptı. Şiirler, denemeler ve Hasan Aycın karikatürü

dergimizin olmazsa olmazları.

Kaf Dağı’nın ardındaki Zümrüdüanka kuşunu bilmeyen

var mı? Efsanelerde, masallarda yer alan, anlatılanların akışını

değiştirecek güçteki kuşları, divan edebiyatının efsane kuşlarını

okuyacaksınız. Bu sayımızda “Dersaadet’in Karşısı”nı yazdım,

okuyarak gezecek ve bilgileneceksiniz umarım. Birkaç

neslin yetişmesinde, aydınlanmasında emeği olan münevver,

mütefekkir rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nu Yrd. Doç. Dr. Emin

Işık yazdı. Bu ay kaybettiklerimizi topluca yâd ediyoruz; ancak

Ziya Gökalp ve Halikarnas Balıkçısı’nı geniş açıdan sunuyoruz

sizlere. Yine ölüm yıldönümünde andığımız Kemalettin Tuğcu

ve eserlerini Ahmet Öztarhan araştırdı ve yazdı.

Okurlarımızdan gelen mektupları bu sayıdan itibaren

yayınlamaya başlıyoruz. Öneri ve eleştirilerinizi kâmilberse@

gmail.com, deneme, şiir, hikâye ve makalelerinizi recepgarip@

gmail.com adresine göndermenizi bekliyoruz. Kasım ayı dosyası

“Âşık Paşa” olacak; Prof. Dr. Kemal Yavuz hocamız hazırlıyor.

Şinasi bir beytinde şöyle der;

Bedbaht ana derler kim elinde cühelânın

/ Kahrolmak için kesb-i kemal’ü hüner eyler.

Türk diline sevdalı tüm dostlarımızı,

gülen yüzümüz, güzel Türkçemizle bu

sayfalardan selamlıyorum…

 

Mehmet Kâmil Berse

Editör