Tabelalar

Tabelalar

25/08/2023

TABELALAR

Dildeki yabancılaşma ve yozlaşmanın en yoğun yaşandığı alanların başında tabela kirliliği gelmektedir. Bugün şehirlerimizin cadde ve sokaklarında nerdeyse Türkçe tabela kalmadı, özellikle de büyük ve gösterişli binaların, alışveriş ve eğlence merkezlerinin, sitelerin, hastanelerin tamamına yakınının tabelasında “Tavır (tower), pilaza (plaza), sentır (center), rezidans (residence), arena hospitıl (hospital)ve lifegibi yabancı kelimeleri görüyoruz.

Tabelalardan kaynaklanan bu görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve yön levhası keşmekeşliğinin ortadan kaldırılması için Genel Başkanımız Ekrem Erdem’in kararlı takipleri sonunda 19 Mart 2018’de “Yön Levhaları” ile “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” standardı TSE Teknik Kurulu’nda kabul edildi.

Bu standartla tabelalarda yaşanan karmaşanın son bulacağına, tabelaların meydana getirdiği görüntü kirliliğinin önüne geçileceğine inanıyoruz. Bunun için belediyelerin işyeri ruhsatlarında TSE standartlarına uygunluk şartı aramaları yeterli olacaktır.

Ekrem Erdem tarafından hazırlanan “Şehrin Kimlik Kartı Tabelalar” broşürü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bastırılarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı sağlandı. 

Genel Başkanımız Ekrem Erdem’in tabelalarla ilgili TBMM’de düzenlediği 9 Mayıs 2018 tarihli basın toplantısından…