Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (14. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sevgili Dostlarımız,

 

Ömrü nimet bilerek dünyada

Halka hizmet idelim safvetle

Hâlık’ı halkı edersek razı

Nâmımız yâd olunur rahmetle.

İbnül-emin Mahmut Kemâl

 

Güzel Türkçemizin cümle yapısının çok sağlam olduğunu biliyoruz. Çeşitli

medeniyetlerin hüküm sürdüğü topraklarda, her medeniyetten damıtılarak

gelen kelimeler, bizim kalıplarımıza girerek artık bize ait olarak cümlelerde

yerini alıyor. Dünyada hiçbir dil yüzde yüz saf değildir; mutlaka çeşitli medeniyetlerin

dillerinden etkilenmişlerdir. Bugün küreselleşen dünyamızda ticari rekabetlerin galibi,

dilini koruyan, dilini egemen kılan milletlerdir. Artık dünyaya açık bir ülkeyiz; bu

durumdan istifade ederek gücümüzü, dilimizle de perçinlemeliyiz.

Herkesin, konuşurken kullandığı kelimelere dikkat etmesi gerektiğini savunuyoruz.

Bugün üniversite mezunu gençlerimizin bile ekseriyeti yazarken veya konuşurken

kendini ifade etmekte aciz kalıyor. Bazı aileler yetişmiş çocukları için, “Bizim

çocuğumuz, içine kapanıktır, utangaçtır, konuşamaz” gibi ifadeler kullanır. Aslında

çocukların kendilerini ifade etmekte zorlanmalarının çoğunda sebep, çekingenlik

ya da utangaçlık değil; yeterli kelime hazinesine ve cümleleri doğru kurma bilgisine

sahip olmamalarıdır. Bu problem çözülürse, pek çok çocuğun utangaçlığı ortadan

kalkacak, özgüvenleri gelişecek, kendine ve ailesine daha yararlı olacaktır. Yoksa kendini

ifade edemeyen bireylerin oluşturduğu toplumlarda; gerek aile içinde, gerekse

cemiyet hayatında kavga, şiddet eksik olmayacaktır.

Aile olarak evimizde bol kelimeli cümlelerle sohbet etmeliyiz, beceremiyorsak

kitap, dergi, gazete okumalıyız; hem de yüksek sesle… Sözü dinlenir insanların sohbetlerine

katılmalıyız, televizyon seyrederken çok seçici olmalıyız. Her gün ailece

bilmediğimiz bir kelimeyi -anlamını öğrenerek doğru yerde- kullanmak, bir yılda üç

yüz küsur kelime kazandıracaktır. Bugün günlük hayatta kullanılan kelime sayısı iki

yüz- üç yüz civarıdır; bu uygulamayla, ilave kazancımız ortadadır.

Dergimiz, bu sayısında da yazarlarıyla okurlarına duygu ve birikimler aktarıyor. Biz

bu arada, ilk günkü heyecanımızla edebiyat severlerle yeni bilgiler, duygular paylaşmak

için on beşinci sayıyı titizlikle hazırlamaya başladık bile… Hz. Mevlana der ki;

“Sözü ve kalbi bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.”

Türk diline sevdalı tüm dostlarımızı gülen yüzümüz, güzel Türkçemizle bu

sayfalardan selamlıyorum.

 

Mehmet Kâmil Berse

Editör