Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (154. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

ÇOCUĞUN İNSANLIK YOLCULUĞU VE ÇOCUK EDEBİYATI
Üzeyir İlbak
 

Çocuğun tanımı oldukça geniş bir zaman aralığını kapsar:
0-18 yaş! Dil ve Edebiyat 6 yaş üstü çocuklara yönelik edebiyat
ve bunun çocuğun hayatına etkilerine yoğunlaşacak.
Çocukların çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerinde
karşılaşacakları ve okuyacakları kültür, sanat ve edebiyata
dair eserlerin ileriki yaşlarda akademik ve sosyal gelişimlerine
yapacağı katkı ve çocuk için sağladığı avantajlar oldukça değerlidir.
Edebî metinlerin çocukluk ve ilk gençlik eğitimleri dönemlerinde
çocukların fizikî, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlâkî gelişimini
olumlu yönde geliştirdiği ve kelime hazinelerini genişleterek
dili doğru kullanmalarına imkân hazırladığı, küçük yaşlarda
eğitim süreçlerinden mahrum bırakılmış ve kitapla ilişkisi kesilmiş
gençlerin hayatını iyileştirdiği gözlemlenmiştir.
Genel anlamda kitaplar, insanın tarih boyunca yaslandığı
medeniyetlerin ve devlet kurumlarının ürettiği savaşlar, sebep
oldukları ıstırap ve sefalet ile onların dindirilmesini ve farklı dönemlerin
anlatılarını bize aktarır. Kitaplar, insanların yaşadığı
acımasızlık ve gaddarlığın, adalet arayışının ve adaletin, savaş
ve barışın tutanaklarıdır. Ve kitaplar farklı inançların, efsanelerin,
kültürlerin, masalların, inançlar üzerinden altın nesil vaatlerinin
verildiği ve her bir sayfasında farklı heyecanların, hayal
kırıklıklarının, mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı sihirli kutulardır.
Artık altın çağların gelecekte yeniden gerçekleşeceği efsanesini
gözyaşları içinde anlatan dini-dar mesihçi anlatıcılara fırsat vermeyecek
düşünmeyi ve sorgulamayı önceleyen bir nesil için metinler
üretilmelidir. İnsanlığın ortak paydası adalet, hukuk, hak, ahlak, saygı, birlikte yaşama, paylaşma ideallerine inanan, ötekileştirmeyen
ve öteki olmayan bir nesil için yazmalı ve bu yeni nesil neye inanırsa inansın içinde yaşadığı toplumun ait olduğu inanç sistemine ve tarihine, tarihî kişiliklerine saygı duymalıdır.