Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (16. Sayı)

Sevgili Dostlarımız,

 

Duy güneyden estiğini rüzgârın;

Göreceksin, neler olacak yarın,

Yuvada çırpınan yavru kuşların

Uçmak hevesinde bahar geliyor…

Cahit Sıtkı Tarancı

Bizi millet yapan tüm hasletlerimiz güzel Türkçemizin içindedir; imanımız,

vicdanımız, fikrimiz, sanatımız, zaaflarımız, sevgimiz, aşkımız, sıkıntılarımız,

izzetinefsimiz, gücümüz, millî değerlerimiz, şakamız, derdimiz, bu kelimeleri

sıralayabilirsiniz sonsuza kadar… Dilimizi, köklerinden koparmadan

kullanabildiğimiz ölçüde müşterek değerlerimizde anlaşma zemini bulabiliriz.

Güzel Türkçemizi anlamlarını bilerek kelime zenginliği içinde kurulan cümlelerle

kullanabilirsek, kendimizi çok rahat ifade ederiz. Hatibin kurduğu cümleler, bu

zenginlikte olduğunda konuşmadan zevk alırız, dilin melodisi sizi kuşatır.

“Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır” atasözümüz dilin gücünü hatırlatır bize…

Söyleyecek sözcükleriniz kifayetsizse susmak yeğdir, “Ya hayır söyle ya da sus! “

ifadesini kendimize örnek almalıyız.

Güzel Türkçemizle ilgili çalışmalarımızı sorumluluk duygusu içinde devam ettiriyoruz.

Binamızın temeli sağlamdır, bozulan kısımlarını tamir için elimizden geleni

yapmak durumundayız. Bunun için kör taassup da, uysal koyunluk da yapma

durumunda değiliz. “Geçmişte yapılan hatalarda dünün sorumluları tarih önünde

günah yüklenmiştir; bugünün kayıtsızları da o derece vebal altındadırlar.” Gayretimiz,

o vebalin altında kalmamak, bizden sonraki kuşakların hesap soracağı insanlar

olmamaktır.

Kullanılmayan bilgi, değerini kaybeder; sahip olduğumuz bilgileri paylaşmak zorundayız.

Dergimizin on altıncı sayısıyla değerli yazar ve akademisyenlerimizin bilgi

birikimlerini okuyucularımızla paylaşıyoruz. Öneri ve tenkitlerinizi kamilberse@

gmail.com, şiir deneme ve hikâyelerinizi, [email protected], adresine bekliyoruz.

Hz. Mevlana diyor ki;

“Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, fena söyleyen, fena öğreten,

fena düşünen olma!.”

Türk diline sevdalı tüm dostlarımızı, gülen yüzümüz, güzel Türkçemizle bu

sayfalardan selamlıyorum…

 

Mehmet Kâmil Berse

Editör