Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (29. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Çok Kıymetli Okuyucularıma,

Uzun ince bir yolda ilerliyoruz. Dolayısıyla kültürün, sanatın, dil ve edebiyatın

da iniş ve çıkışlardan nasibini aldığını biliyoruz. Büyük devletlerin,

toplumların dahası uygarlıkların oluşturduğu birikimden dünya insanlığı

fazlasıyla nasiplenmektedir. O nedenledir ki yazarın, sanatçının, şairin ve

toplum öncülerinin ürettikleri kadar temsil ettikleri makamlardaki asil duruşlarının

da, eylemlerinin de, söylemlerinin de önemi ve etkisi büyüktür.

Yazar, bunu bilerek yazmalıdır, öncü bunun farkına vararak konuşmalıdır.

Asaletin en önemli unsuru edeptir. Sözü edeple söylemek ve yazmak

gereklidir. Bu aydınlara, siyasetçilere, temsilcilere bir emanetin tevdiinden

başka bir şey de değildir. Sözün de, yazının da, hayatın da emanet olduğunu

bilerek yaşamak ve böyle bir sorumlulukla toplumsal hareketliliklere

ivme kazandırmak, birer görevdir. Bu bilinçle yollardayız. Bu bilinçle yazılarımızı

yazma, sözlerimizi söyleme gayretindeyiz. 28 sayıdır sizlerin karşısına

hep yenilenerek çıktık. Her bir sayımızın heyecanı bir diğerini tetikledi. Birbirimize

enerji verdik. Dil bilincinin bir kültür bilinci olduğunu, varlık meselemiz

olduğunu bilerek hazırlandık. Şiirlere, yazılara, hikâyelere ve akademik

çalışmalara bu pencereden baktık.

30. sayıdan itibaren yeni bir editör arkadaşımızla yenilenmeyi sürdüreceğiz.

Aziz dostumuz Mehmet Kamil Berse’ye mutfak hazırlıkları, dosya

teklifleri, vaktin ayarına aldırmaksızın fedakârca çalışmaları ve iltifatlı cümleleriyle

bir araya gelişlerimiz için müteşekkiriz. Şimdi bir görev değişikliğiyle

saflarımızı daha da sıklaştırıyoruz.

Sevgili Berse’nin vazgeçilmez beyefendiliğiyle çalışmalarımıza katkısı sürecek

elbette. Dostlukların edebiyatımızdaki özgün yerini mutfak hizmetinde

bulunan kardeşler bilirler ki bu iş bir gönül ve sevda işidir. Asıl itibarıyla

şiir de, yazı da, yayıncılık da, seminerler de, dostluklar ve kardeşlikler de bir

aşk işidir. Gönül işidir.

Dilimizin estetik harmanından, dile sevdalı olanlar nasiplenebilirler.

Şimdi, dil ile dillenerek, toplumla birlenerek, gönül günüle girerek yola

devam edelim.

Yeni bir duyuş, yeni bir fısıltı, yeni bir muştu niyetiyle.

Muhabbetle.


Recep Garip

Genel Yayın Yönetmeni