Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (50. Sayı)

Değerli Okuyucularımız!

 

50. sayısıyla karşınıza çıkan Dil ve Edebiyat dergimizin her geçen

gün ilgi ve beğeninize daha çok mazhar olduğunu ifade etmekten büyük

mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu mutluluğu sizinle paylaşmayı ve birlikte

daha nice güzel sayılarda beraber olmayı dilerken aynı zamanda dergimize

gösterdiğiniz yakın ilgi ve sıcaklığa da gönülden teşekkür etmek

istiyorum.

Dergiler okuyucularıyla bir anlam ifade ederler. 50 sayıdır her ayın ilk

haftasında okurlarımızla buluşmak bizim için ne kadar önemliyse, okurlarımızın

da her ay önlerinde daha zengin içerikli, daha albenili bir dergiyle

karşılaşma isteği duymaları bir o kadar önemlidir. Bugüne kadar bunun bilinciyle

hareket edip her sayıda biraz daha iyiye gitme hedefine kilitlendik.

Geride kalan 49 sayıda neler yaptık? Bunun değerlendirmesini en iyi yapacak

olan elbette dergimizin vefakâr okuyucularıdır. Sadece şu kadarını

söylemekle yetinelim: Birinci sayıdan başlayan yayın çizgimiz, kurumsal

bir kararlılıkla hiç değişmeden bugüne kadar geldi. Dil ve edebiyat anlayışımız,

kökleri tarihin derinliklerinde olan medeniyetimizin kültür kodlarıyla

uyum içerisindedir. Dilde tasfiyeciliğe karşı olduğumuz kadar, dilimizi kendi

özgün yapısına uygun ek ve sözcüklerle zenginleştirmenin gerekliliğine

de inandığımız için daima mutedil ve makul bir dil kullandık. Yayımladığımız

makale, inceleme, deneme, şiir, hikâye, gezi yazısı ve anı gibi edebî

türlerin hepsinde de millî kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak içerik

ve üslupları gözettik. Millî ve manevi değerlerimize saygılı bir yaklaşım

her zaman riayet ettiğimiz bir ilke oldu. Şiir ve nesir türündeki ürünlerde

sanattır diye dilimizi, kültürümüzü yozlaştıracak marjinal sözcüklere, argo

deyimlere, terbiye ve edep dışı ifadelere kesinlikle yer vermedik.

Yayımlanan sayılarımızın ilk yarısında Osmanlı şairlerine ve eserlerine

öncelikle yer vermişken, ikinci yarısından itibaren yeni şairlerimize ve

şiirlerine daha çok sayfa ayırmaya başladık. Hikâye türünde son derece

kısıtlı olan yazar kadromuz zaman içinde çoğaldı, her sayıda en az iki, bazen

üç hikâye yayımlayabilir duruma geldik. Modern edebiyatın olmazsa

olmazı olan hikâyecilik alanında henüz çok sayıda yazarımızın olduğu ve

mükemmel hikâyeler ürettiğimiz söylenemez. Ancak ilk aylara oranla genç

yeteneklerimizin çok daha fazla sayıda ve birden çok ürünleriyle bu alanda

boy göstermeye başladığını söylemek mümkün. Geleneksel şiirlerimize

öykünme dolu dizelerin yerini de giderek özgün imgeleriyle güzel buluşlar

yapabilen genç şairlerimizin şiirleri almaya başladı. Son beş sayımızda yer

verdiğimiz şairlerimiz gelecek için büyük umutlar vaat ediyor.

Dileğimiz, okuyucularımızla beraber nice elli sayılara ulaşmak… Mevcut

rakamlara ilave edilecek her sayımız, Türk edebiyatına, dolayısıyla kendi

kültür ve medeniyetimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu katkılara güç

sağlayacak enerji kaynağımız, hiç şüphesiz siz değerli okuyucularımızdır. Bu

sebeple her daim ilginizi, takdir ve eleştirilerinizi beklediğimizi bildirir, Dil ve

Edebiyat dergisi adına bütün okuyucularımıza tekrar teşekkür ederim.

Daha iyi, daha güzel, daha okunur bir dergide buluşmak dileğiyle…

Hüseyin ALTUNTAŞ