Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (59. Sayı)

Değerli Okuyucularımız!

23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği’nce,

Sirkeci Tren Garı’nda Türkiye Dergi Günleri adı altında önemli bir kültür etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü yapılan bu kültür etkinliğinin görünen gayesi hâlihazırda

yayımlanmakta olan dergilerimizi tanıtarak süreli yayınları ve yayıncılarını teşvik etmek

olsa da, nihai ve belirtilmesine gerek duyulmayan asıl gayesi, insanımızın önüne daha çok

okumasını sağlayacak tat, fikir ve çeşitlilikte basılı, görsel malzeme koymak…

Okumak herkes için iyidir; hatta çok gerekli bir iştir ama özellikle de büyümekte ve

gelişmekte olan ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimizin okuması ihmal edilemeyecek

kadar önemlidir. Dergi Günlerine katılarak dergileri stantlarında ziyaret eden

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz gelsinler, burada

çıkmakta olan yeni dergilerle tanışsınlar! Dergiler hakikaten çok mümbit bir toprak

gibidir; edebiyatın, sanatın, şiirin, hikâyenin ilk yeşerdiği yerlerdir” derken dolaylı olarak

gençlerin öncelikle neler okuması gerektiğine de işaret etmiştir. Dergiler düşünce okullarının

oluştuğu, bilimsel paradigmaların yuvalandığı merkezler olmanın yanı sıra, asıl işlevini

kültür, sanat ve edebiyat alanında yeni isimlerin, yeni arayışların, geçmişle şimdinin

sentezini yapıp geleceğe yeni formlar, yeni yaklaşımlar aktaran kültür, sanat ve edebiyat

adamlarının yetiştiği ocaklardır. Her eve birkaç dergi girmedikçe, bu ocaklardan yeteri

kadar yararlanılmış olmaz. Marifet iltifata tabidir ama “müşterisiz metaın da zayi olduğu”

unutulmamalıdır. Okunmayan, takip edilmeyen, desteklenmeyen her dergi, yakıtı boşu

boşuna yanıp zayi olan bir ocak hükmündedir.

İnsan öğrendiklerinin muhassalasıdır. Öğrendiklerimiz içerisinde okuduklarımızın payı

ölçülemeyecek kadar büyüktür. Okumalarımızı artırmak, zihnimize yüklediğimiz bilgi hamulesini

zenginleştireceği gibi, hayat hakkındaki temel sorularımıza daha güvenilir cevaplar

bulma konusunda da bizi donanımlı kılar. Kur’an bağlamındaki anlamı bir tarafa,

halk arasında yayılmış meşhur anlamıyla Rabbimizin ilk emrinin de “oku!” olduğu düşünülürse,

okunması gereken temel “Kitap” ile beraber genç nesillerimize okuma alışkanlığı

kazandırmak, dergilerimizin, yayınevlerimizin ve iki önemli bakanlığımızın özellikle çaba

göstermesi gereken bir konudur. Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarımızın bu hususta özgün

fikir ve önerilere açık olması, okuma eyleminin yaygınlaşması için çeşitli kampanyalar

düzenlemesi, okullarda kendi tespit ettiği temel eserlerin okunmasını hassasiyetle

takip etmesi, bu alanda alınabilecek en basit teşvik tedbirleridir.

Nasıl gökteki su zerrecikleri yoğunlaşıp kara bulutlara dönüşmedikçe yağmur olarak

damlamıyorsa, nasıl bitki tohumları toprak altında belli bir nem ve sıcaklık altında demlenmedikçe

çimlenip başını gökyüzüne doğru kaldırmıyorsa, insan da okumadan, öğrenmeden,

okuyup öğrendiklerini kendi zihin mimarisine uygun bir filozofi içinde tahlil ve

terkip sürecinden geçirmeden kâğıt üzerinde sözcüklerden şiirler, makaleler, denemeler,

hikâyeler, romanlar, bilimsel kitaplar inşa edemez. O hâlde hep okumalıyız, çok okumalıyız,

genç nesillerimize amansız bir okuma ve öğrenme hastalığı bulaştırmalıyız. İstikbalin,

her bakımdan donanımlı toplumların olacağı neredeyse kesin gibidir.

Sevgili Dil ve Edebiyat Dostları!

Derginiz Dil ve Edebiyat, ilgi ve desteğinizle her geçen gün biraz daha büyüyor, gelişiyor

ve içerikçe zenginleşiyor. Amacımız genç nesillerimizi maziden devraldığımız yüce

değerlerle barışık bir yolda geleceğe doğru ilerletmek, bu süreçte onları bilgi ve kültür

kadar, hayatı, insanı ve insan ilişkilerini güzelleştiren sanat ve edebiyat gibi estetik değerlerle

de donatmak…

Bu sayımızda, sadece sıra dışı bir mimar olmayıp “Karamehmetler” imzasını kullanarak

karikatür sanatında da çok anlamlı eserler üreten; genç yaşta vefat ettiği hâlde

geride unutulmaz bir isim bırakan çok değerli bir sanat adamımızı anmaya yönelik bir

söyleşiyi sunuyoruz. Ayrıca şiirleri, hikâyeleri ve sahalarında önemli isimlerin kaleme aldığı

deneme ve makaleleriyle önünüze zengin içerikte bir dergi koyduğumuza inanıyoruz.

Daha güzel bir dergide buluşmak dileğiyle…

Hüseyin ALTUNTAŞ