Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (72. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Editörden
Hüseyin ALTUNTAŞ

Değerli Okuyucularımız!
Dil ve Edebiyat dergisi olarak medeniyetimizin kültür kodlarına
uygun bir yayın çizgisi izliyor, bu çizginin ilk temsilcileri olan
Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşad, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat
ve Mavera dergilerinin izinden gidiyoruz.
Maksat ve hedefimiz, tarihin bize emanet ettiği bu kutlu çizgide
yürümek; milletimizin zevkiselimine, değerler sistemine uygun yazılar,
şiirler, deneme ve hikâyeler yayımlayarak Yeni Türkiye’nin restorasyon
çabalarına dil ve edebiyat alanında katkı sağlamaktır.
Türkçenin gelişip serpilmesine, bir ilim ve sanat dili olmasına hizmet etmiş
pek çok âlim, şair ve yazarımız var. Bunların hepsi de bizim, bu milletin
çocuklarıdır. Ne var ki, birçok yazar ve şairimiz de “gâvurun türküsünü söyleyip”
onun değer yargılarını benimseyen şiirler, hikâyeler, romanlar denemeler
yazmışlardır. Bunların ne kadar “bizim” olduğu her zaman tartışmaya açık bir
konudur. Bu milletin diliyle yazılmış olsa bile onun değer ölçülerini tahkir ve
tezyif eden romanlar, hikâyeler bu milletin romanları, hikâyeleri değildir. Kelime
ve deyişlerin mülkiyeti kadar bu kelime ve deyişlerle örüntülenen fikirlerin,
duygu ve düşüncelerin mülkiyetinin de bu millete ait olması, onun yürek
tınılarını aksettirmesi, onun gelecek tasavvuruyla şekillenmiş olması gerekir.
Bu mukaddes görevi üstlenmiş tüm şair ve yazarlarımızı rahmet ve
minnetle anıyoruz. Medeniyet değerlerimizi yitip kaybolmaktan kurtararak
onların tekrar neşvünema bulmasına katkı sağlayan âlimlerimize, şairlerimize,
yazarlarımıza teşekkür ve minnet borçluyuz. İlklerimizden olan
Sıratı Müstakim-Sebilürreşad dergileri, o karanlık günlerde milletimiz için
ışığında yürünen manevi birer kandil işlevi görmüştür. Bu nedenledir ki, o
dergiler de, onların çizgisini ilerletip bugüne ulaştıran diğerleri de bizim
dergilerimizdir. Haliyle bu dergilerde şiirleri ve yazıları yayımlananlar da
bizim şair ve yazarlarımızdır. Dün böyle olduğu gibi, bugün de böyledir.
Dil ve Edebiyat dergisi olarak dilimize, kültürümüze, değerlerimize hizmet
etmiş tüm şair ve yazarlarımıza vefa göstermeyi manevi bir görev telakki ettik,
etmeye devam ediyoruz. Bu yüzden 72. sayımızı kültür ve medeniyetimizin
önemli değer taşıyıcılarından şair Mehmet Atilla Maraş’ı tanımaya, tanıtmaya
ayırdık. TBMM’de halkımızı yüz akıyla temsil eden Maraş, ait olduğu medeniyetin
kültür ve sanat anlayışına vakıf, milletinin duygu ve özlemlerini lirik
üslubuyla şiirleştirmeyi başarmış bir şairimizdir. Onu ve şiirini çeşitli yönleriyle
tanıtan yazı dosyamızı beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz.
Bir de uyarıda bulunalım: Dosyadaki şiir alıntılarında bazı farklılıklarla
karşılaşacaksınız. Bunlar, şairin farklı baskılarda kendi yaptığı
değişikliklerdir. İlk baskıyı referans olarak kullanan Mustafa Özçelik’in
yazısındaki ‘omca’ ve ‘akçe’ kelimeleri, Üzeyir İlbak’ın yazısında ‘asma’
ve ‘para’ olarak karşınıza çıkacak. İlke olarak bunlara müdahale etmedik.
Bir diğer küçük dosyamız da geçen ay ebedi âleme yolcu ettiğimiz kıymetli
edebiyat adamı merhum A. Vahap Akbaş’la ilgili. Merhuma Allah’tan rahmet ve
mağfiret, ailesine, yakınlarına ve edebiyat âlemine başsağlığı dileriz.
Daha güzel bir dergide buluşmak dileğiyle…