Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (75. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Editörden
Hüseyin ALTUNTAŞ

Kültür, sanat ve edebiyatla ilgili etkinliklerin toplumun içini karartan
sosyal ve siyasal olaylar arasında kaybolup gittiği, her yana bulaşmış
kaos ve karmaşa yüzünden güzelliklerin hissedilemediği sıkıntılı bir
süreci yaşıyor İslam dünyası…
Sosyal olayların ardışık sarsıntılarla ülkeleri, coğrafyaları, kültür
ve medeniyet alanlarını tarumar ettiği bu süreçte, bir sükûnet limanı görünümündeki
Türkiye’miz de olan bitenden etkileniyor, bu coğrafyanın temel
medeniyet değerlerine uygun yayın yapan bizim gibi edebiyat, sanat ve kültür
dergileri de mevcut sarsıntılardan, savrulmalardan azade kalamıyor. Öyle ki, bu
hengâmede kültür ve sanat gibi lüks işlerle meşgul görünen bizim gibi dergiler,
baştanbaşa şiddet, tefekkür eksikliği ve kültür sığlığı sarmalında debelenen
bu medeniyetin çocukları tarafından “fildişi kulelerde edebiyat yapıyorsunuz”
suçlamalarıyla karşılaşmaktan çekiniyor ve aidiyet duydukları İslam medeniyetini
savunma mücadelesinde kendilerine tahsis edilen istihkâm hatlarından
ayrılarak savaşlı, şahadetli, gerilim yüklü şiirler, hitabeler, hamaset metinleri
yayımlamaya meylediyorlar. Güzel de, edebiyat dergilerinin istihkâm siperleri
sayılması icap eden kültür alanındaki asli görevleri, bu medeniyetin sanat ve
estetik alanlarındaki zenginliklerini ortaya çıkarmak, sonra da bu alanlardaki
eksiklikleri telafi edecek yeni ürünler ortaya koymak değil midir?
Dil ve Edebiyat dergisi, nasıl bir dergi olması gerektiğinin tam bilincinde
olarak kendi işlev ve sorumluluğunun sınırlarını iyi bilmekte; konjonktürün cazip
gösterdiği alanlara kayma duygusallığına düşmeden medeniyet mücadelemizin
dil, kültür, edebiyat ve sanat konularındaki ihtiyaçlarına uygun bir yayın çizgisini
sürdürmeye gayret etmektedir.
Bu gayretin bir sonucu olarak dergimiz bu sayısıyla birlikte okuyucularına “Şiir
Yıllığı 2014” adlı 692 sayfalık zengin bir kültür ürünü hediye ediyor. Dergimizin
şiir editörü Zafer Acar başkanlığındaki bir ekibin yoğun emekleriyle hazırlanan
şiir yıllığımız, geçtiğimiz yıl edebiyat dünyamızın şiir dalındaki performansının net
bir resmini çiziyor. Genel Yayın Yönetmenimiz Üzeyir İlbak’ın “Yeni Türkiye’de Kültürel
Kimliklerin Ortak Değerleri İnşası” başlıklı makalesiyle başlayan yıllık, ülkemizin
önemli edebiyat adamlarından Doğan Hızlan ile yapılan eleştiri üzerine bir
sohbetle devam ediyor. Edebiyatı kendi ideolojik rengine boyama bağnazlığına
düşmeyen her kesimden şairin şiirine yer verilen yıllıkta ayrıca poetik metinler,
soruşturma yazıları, şiir kitapları ve şairler hakkında değerlendirmeler de yer alıyor.
“Fikir, aksiyon adamı ve Kudüs Şairi” merhum Akif İnan’a adanan yıllık sadece
Türkçe şiirlere yer vermekle de kalmıyor; Anadolu’nun kültür mozaiğinden Kürtçe,
Lazca, Süryanice şiir örnekleri de veriyor. Yabancı Şiirlerden Çeviriler bölümünde
ise T. S. Eliot’tan Gioconda Belli’ye kadar bir dizi şairin eserine yer veriliyor. Bu
hacimli eserin edebiyat envanterimize önemli katkısı olacağına inanıyoruz.
Değerli Dil ve Edebiyat Dostları!
Bu ay da önünüze yine beğeniyle okuyacağınızı umduğumuz şiir, makale,
deneme, gezi yazısı ve hikâyelerle dolu bir dergi koymaya çalıştık. Çabalarımız,
esirgemeden verdiğiniz ilgi ve desteğinizden güç alıyor. Yeni abone ve okuyucular
kazandırmadaki samimi gayretleriniz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.
Yeni Türkiye’nin aynı zamanda edebiyat alanında da büyük hamlelere ihtiyacı
var. Birlikte bu sürece önemli katkılarda bulunabileceğimize inanıyoruz.
Daha güzel bir dergide buluşmak dileğiyle…