Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat (99. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Değerli Okuyucularımız!

Dergimizin bu sayısında, okumanızı

rahatlatıp kolaylaştıracak birkaç küçük

değişiklik yaptık. Bu değişiklikleri olumlu

bulacağınızı umuyoruz. Özellikle sizden

gelen eleştiriler doğrultusunda, yazı ve

şiirlerimizi ortadan kesercesine araya giren

kalın reklam sayfalarını diğer sayfalarımızla

aynı kâğıt cinsine çektik. Böylelikle

artık herhangi bir edebi ürüne ayrılan

sayfalar bitmeden araya reklam girmeyecek.

Dergimizin basıldığı kâğıt cinsini

de, gözü yormayan, renkleri dağıtmayan,

olanların en iyisi denebilecek bir türle değiştirdik.

Unutulmamalı ki, dergimizin her

ay yeni bir sayıyla önünüze gelebilmesi ve

kendini daima iyiye doğru geliştirmeye

devam edebilmesi, masraflarını karşılamaya

yetecek kadar reklam almasıyla

mümkün. Bir edebiyat dergisinin gıdası

edebiyatseverlerin gönderdiği eserler ise,

hayat suyu da satış, abone ve reklamlardan

elde edeceği gelirdir.

Doğrudan içerikle ilgili olmasa bile, içeriğin

daha rahat okunmasını sağlayacak

bir başka değişiklik de kullandığımız harf

ve boyutlarıyla ilgili… Okumakta olduğunuz

bu sayfa için de geçerli olmak üzere,

harf boyutlarımızı yarım punto büyüterek

gözlerinizi yormayacak yeni bir font ailesine

geçtik. Küçük bazı mizanpaj oyunlarıyla

okuma zevkinizi artırmaya çalıştık.

Ama içerikçe en önemli haberimiz, 100.

sayımızda başlamak üzere, Zafer Acar’ın

şair ve yazar adayı gençlerimizden gelen

şiir, deneme ve hikâyeleri değerlendirdiği,

metin eleştirileri ve önerilerin yer aldığı

“Edebiyat Atölyesi” başlıklı bir köşe açmayı

planlamış olmamız. Öncelikle genç

şair ve yazar adaylarımızdan gelen edebi

ürünlerin hepsini dergimizde yayımlamamızın

mümkün olmadığını, olamadığını

hatırlatmamız gerekiyor. Bunun bir nedeni,

gençlerin ilk ürünleri olması dolayısıyla dil

ve üsluplarının henüz yayımlanmaya elverişli

sayılamayacak kadar kusurlar içeriyor

olması; diğer bir nedeni de ürünler yeterli

düzeyi tuttursa bile dergimizin hacminin

hepsine yer vermeye müsait olmamasıdır.

Bu köşede gençlerimizin ürünlerini daha

iyiye doğru geliştirecek öneri ve eleştirilerin

yanı sıra, teorik bilgiler de verilecek.

Amacımız, dergimize ürün gönderip de

hiçbir cevap alamadan aylarca beklemek

durumunda kalan tek bir şair ve yazar adayımızın

kalmaması…

Değerli Okuyucularımız!

Farkında olduğunuz gibi, öncelikle bu

köşe yeni standartlara uyuyor ve meramını

sizlerle daha az sözcük ve daha göze

görünür harflerle paylaşıyor. Bu sayımızda

da nitelikli yazı, şiir, makale ve hikâyelerle

sizlerle birlikteyiz. Bu ay şair Hüseyin

Akın’la yapılan söyleşiyi de zevkle okuyacağınızı

umuyoruz. Hemen içindekiler sayfamızı

açmanızı ve ilginizi ilk çeken yazı

veya şiirimizi okumanızı öneriyor, memnuniyet

ve şikâyetlerinizi bize iletmenizi rica

ediyoruz.

Daha güzel, muhtevası ile kuşatıcı ve

kucaklayıcı dergilerde buluşmak dileğiyle…

 

Hüseyin ALTUNTAŞ