Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (12. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sunuş

Değerli Okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin on ikinci sayısı ile karşınızdayız.
Bu sayımızın ilk makalesi Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili. İbrahim
Öztürkçü’nün yazdığı “Mehmet Âkif’i Nasıl Bilirdiniz?- Âkif’in Vefatından
Sonra Yeni Adam Dergisi’nde Yapılan Anket” başlıklı makalede, Âkif’in
vefatından yaklaşık iki buçuk ay sonra devrin önemli bir kültür, sanat-edebiyat
dergisi olan Yeni Adam’da neşredilen bir anket çeşitli açılardan incelenmektedir.
O devrin ünlü birçok şair, yazar, devlet adamının Mehmet Âkif Ersoy
hakkındaki görüşlerini öğrenmemizi sağlayan bu anket, aynı zamanda Âkif ile
ilgili düzenlenmiş en geniş katılımlı anket olması açısından da çok önemlidir.
İkinci makalemiz, 1847-1907 yılları arasında yaşamış olan Manastırlı
Mehmet Rıfat ile ilgili. Tahsin Yıldırım’ın, “Manastırlı Mehmet Rıfat Bey
(1847–1907)” başlıklı makalesinden Manastırlı Mehmet Rıfat ile ilgili dikkat
çekici bilgiler öğreniyoruz. Çok yönlü bir kişi olan Manastırlı Mehmet Rıfat
Beyin sadece bir yazar değil, aynı zamanda yaptığı hizmetlerle, bir “asker” ve
“öğretmen” olarak da önemli bir figür olduğu vurgulanıyor.
Üçüncü makalemiz, günümüzde popüler bir konu olan “metinlerarasılık” ile
ilgili. Özcan Gökhan’ın “Tuğrul Tanyol Şiirinde Metinlerarası İlişkiler” başlıklı makalesinde,
Tuğrul Tanyol’un şiirleri metinlerarası ilişkiler açısından incelenmiştir.
Dördüncü makalemiz, Modern Türk şiirinde önemli bir şair olan Nazım
Hikmet şiirini farklı bir açıdan okuması açısından önemli. “Politics as a Poetic
Act: The Curious Incident of Nazim Hikmet’s Traditionalism” başlıklı makalede,
şairin meşhur Memleketimden İnsan Manzaraları kitabına odaklanan Emre
Kazim, Nazım Hikmet’e milletin hafızasını yeniden kuran bir şair olması açısından
yaklaşarak farklı bir okuma yapmaktadır.
Yazdığı eserler, Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine yaptığı çeviriyazılarla
bilinen araştırmacı-yazar Ömer Hakan Özalp’ın yazısı, yine bilinmeyen
bir Osmanlıca elyazması eserle ilgili. “Medeniyet Kavramıyla İlgili
Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Dikkat Çekici Bir El Yazması Eser: Ta’yîn-i
Hakikat” başlıklı bu yazı, “medeniyet” kavramı ile ilgili önemli bilgiler ihtiva
etmesi açısından pek çok insanın faydalanacağını düşündüğümüz bir eserdir.
Abdülkerim Bey, “Ta‘yîn-i Hakikat” isimli bu eserinde, medeniyet kavramını
farklı bir şekilde yeniden tanımlamış, asıl medeniyetin “İslâmiyet” ile mümkün
olabileceğini dile getirmiştir.
Dergimizin son yazısı İngilizce’den yapılmış bir çeviridir. Tuba Yılmaz’ın
çevirisinin başlığı, “Johannes Williem Bertens’in ‘Temel Edebiyat Teorisi’ Kitabı
Üzerine” dir. Utrech Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Johannes
Williem Bertens’in 2001 yılında yayımladığı The Basic Literary Theory
kitabının “Postyapısalcı Devrim” başlıklı bölümün çevirisinde, “Derrida”, “Yapısızlaştırma”
ve “Postmodernizm” konuları ele alınmaktadır. Bu çeviri, girift
bir arkaplanı olan “Postyapısalcılık” üzerinde çalışmayı düşünen akademisyenlere
faydalı olacak bir zenginliğe sahiptir.
Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle…

Dr. Turgay ANAR