Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (14. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Kıymetli okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin on dördüncü sayısı ile karşınızdayız.
Dergimizin bu sayısında önceki sayılarda olduğu gibi Beşerî ve Sosyal
bilimler alanında özgün çalışmalardan oluşan makalelere yer verilmiştir.
Bu sayının ilk makalesi Selda Uygur’un “İki Farklı Edebi Tür Olarak:
Şiir ve Öykü” başlığını taşımaktadır. En eski ve en yaygın edebî türlerden olan
şiir ve hikâyenin tanımı tarih boyunca yapılagelmiştir. Bu çalışmayla iki edebî
türün gösterdiği farklılara rağmen aralarının kesin çizgilerle ayrılamayacağı
postmodern örneklerden hareketle izah edilmeye çalışılmıştır.
Abidin Karasu tarafından kaleme alınan “Günümüz Bulgar Yazılı Basınında
Türkçe Sözcüklerin Yeri ve Önemi” başlıklı ikinci makale ise, Türkçenin
tarih boyunca yayıldığı ve kullanıldığı geniş bir coğrafyadan hareketle bugün
farklı ülkelerdeki basın yayın organlarında bu tesirin nasıl devam ettiği örneklerle
ortaya konulmuştur.
“Müftüoğlu Ahmet Hikmet’in Vefatının Devrin Matbuatına Yansımaları”
başlığıyla Tahsin Yıldırım’ın tarafından kaleme alınan makale ise, Türk edebiyatının
önemli simalarından Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun vefatının dönemin
aydınları arasında Türk matbuatında nasıl yankı bulduğuna dairdir. .
Dördüncü makale ise, Ramil Ahmedov’un “Hâlid Ziya’nın Bir Ölünün
Defteri Romanında “Üçgen Arzu” başlıklı makalesidir. Bu makalede Hâlid
Ziya’nın Bir Ölünün Defteri romanını, “üçgen arzu” modeli perspektifinde incelenmiştir.
Dergimizde Fransızcadan yapılmış bir çeviri de yer almaktadır. Osman
Coşkun-Mehmet Günüşen tarafından yapılan “Contes du Serrail, Traduits du
Turc” [Türkçeden Tercüme Saray Masalları] adlı eserden “Cutchuc où le Géant
Puni” adlı eserden yapılan “Küçük ile Lanetli Dev” adlı masalın çevirisidir.
Süreyya Pekşen ve Funda Yeşil ise, Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili
kitap değerlendirme yazısıyla dergimize katkıda bulundular.
Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK