Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (25. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Kıymetli Bilim İnsanları,
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından çıkartılan Uluslararası Dil ve Edebiyat
Araştırmaları dergisinin 25. sayısı yazarlarımız, hakemlerimiz, yayın ve editör
kurullarımızın üstün gayretleriyle bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Dergimize,
önceki sayılarında olduğu gibi bu sayısında da bilim insanları yoğun ilgi göstermiştir.
Bu sebeple hakem sürecinden geçen belli sayıda makaleye yer verilebilmiştir.
Bu vesile ile dergimize teveccüh gösteren tüm akademisyenlere ve okuyuculara teşekkür
etmeyi vazife biliyoruz.
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinde dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri
bilimi, dil ve edebiyat eğitimi gibi ağırlıklı olarak filoloji alanına ait makalelere yer
verilmektedir. Bu sayımızda da Türk dili ve edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Doğu
dilleri ve edebiyatı, Türkçe eğitimi, çeviri bilim, edebiyat sosyolojisi gibi geniş bir
alandan gelen makaleler yayın ilkelerinde belirtilen akademik süreç tamamlandıktan
sonra yayımlanmaya değer bulunmuştur. Türkçenin tarihinden, romanlarda kadın
meselesine, tiyatro çalışmalarından Türkçenin yabancı dil öğretimine kadar farklı
disiplinlerde makaleler yer almaktadır.
Bu sayımızda On dokuz makale ve iki tanıtım yazısına yer verilebilmiştir. Dergimizin
bir sonraki sayısı 21 Ekim 2022 tarihinde yayımlanacaktır. Dergimize makale
gönderecek değerli bilim insanlarının sistem üzerinden kayıt yaparak makalelerini
yüklemelerini, yüklemeden önce bir intihal programından rapor alarak onunla beraber
yüklemeleri hatırlatmış olalım.
Yılda iki kez yayımlanan Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergimizde aynı sayıda
bir yazarın tek bir makalesine yer verilebildiğini, arka arkaya sayılarda aynı yazarın
makalesine yer verilemediği kuralını da tekrar dikkatlere sunmuş olalım.
Bu sayının yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, dergide yer
alan yazıların bilim dünyasına faydalı olmasını dileriz.
Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

Editör
Doç. Dr. Ahmet KOÇAK