Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (5. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sunuş

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi olarak iki yılı geride bıraktık. Ocak
2010 tarihinden itibaren altı aylık periyotlarla yayımlanan dergimizde dil ve edebiyat
alanındaki bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve akademik etkinliklere
dair yazılara yer vermekteyiz.
Bilindiği üzere dergi yayıncılığı kendi doğasından kaynaklanan birçok sıkıntıyı
beraberinde getirmektedir. Yazıların toplanmasından, editoryal süreçlerin
tamamlanmasına kadar, bir derginin hemen her aşaması zamana karşı hızlı ve
verimli çalışmayı gerektiriyor. Akademik dergi yayıncılığında ise bu süreçlerin
çok daha sıkıntılı ve yavaş işlediği malumunuzdur. Bütün bu zorluklara rağmen
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi ilk sayısından itibaren, herhangi bir gecikme
yaşamadan, söz verdiği sürede yayımlanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle
hakemlerimize ve yazarlarımıza, gösterdikleri duyarlılık ve özveri için teşekkür
ediyorum.
Ülkemizde gerek akademik dergilerin gerekse popüler dergilerin uzun soluklu
olmaması sıkça rastladığımız olağan durumlar haline gelmiştir. Büyük bir
heyecanla başlayan çalışmaların bir müddet sonra yerini çözümsüz süreçlere bıraktığını
gözlemliyoruz. Bunun çok çeşitli sebepleri olsa da, özünde kurumsal kültürün
henüz tam anlamıyla yerleşmemiş olması yatmaktadır. Bu tarz talihsiz sonuçlarla
karşılaşmamak adına uzun soluklu çalışmalar ve planlamalar üzerinden hareket ettiğimizi
belirtmek isterim. Dergimizin akademik indekslere başvuru sürecini de bu
planlama dahilinde kademe kademe yürütmekteyiz. Bu kapsamda dergimizin ilk
olarak Assos-Index tarafından indekslendiğini buradan duyurmuş olalım.
Önümüzdeki sayıdan itibaren dil ve edebiyat alanındaki kurumların tanıtımına
yönelik yazıları da değerlendireceğimizi şimdiden duyuralım. Dernek,
vakıf, üniversite gibi dil ve edebiyat alanında yerli/yabancı kurumların akademik
faaliyetlerine ve kurumsal tarihlerine dair tanıtıcı yazılarınızı iletişim adresimize
gönderebilirsiniz.
Bu sayımızdan itibaren akademisyenlerle yapılan söyleşilere yer vereceğiz.
İlk konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Yakup Çelik. Hocamızla Yeni Türk Edebiyatının sorunları ve
çözüm önerileri üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Beğeniyle okuyacağınızı
ümit ediyorum.
Dergimizde mümkün olduğu kadar nitelikli yayınlara yer vermeye gayret
ediyoruz. Beşinci sayımız daha çok nesir ağırlıklı yazıların yer aldığı bir sayı
oldu. Abdülkerim Gülhan, “Bir İnşâ-i Mergûbdan Hareketle XVIII. Yüzyılda
Yazışma ve Sözleşme Örnekleri”; Âdem Ceyhan “Sade Nesir Örneği Bir Vecize
Derlemesi : Nesrü’l-Leâlî’nin Mütercimi Meçhul Bir Tercümesi”, Pervin Çapan
“XVIII. Yüzyıl Tezkirelerinde Şaka, Takılma ve Alay Düşkünlüğü Üzerine”,
Halil İbrahim Haksever “Münşeâtlara Göre İnşâ Sanatının Değeri ve Münşiliğin
Önemi”, Bahir Selçuk “Nihâlistan ve Meşâkku’l-Uşşak Çerçevesinde Nergisî’nin
Hikâyeciliğine Genel Bir Bakış”, Başak Uysal “ Yunan Nesrinde Türklük, Müslümanlık
ve Türk Kültürü Algısı : Kazancakis Örneği”, Korhan Altunyay “Amat
Romanında Postmodern Üslup”, Erhan Aydın Eski Türk nesri ile ilgili olarak “
Küli Çor Yazıtı ve Yazıtla İlgili Sorunlar Üzerine Notlar” isimli çalışmalarını bizlerle
paylaştı.
Ahmet Koçak tarafından kaleme alınan “Tarih ve Medeniyete Roman
Üzerinden Yolculuk : ‘Ahmed Metin ve Şirzad Yahud Roman İçinde Roman’”
başlıklı çalışma ise Ahmet Mithat üzerinde kapsamlı bir okuma imkanı sunuyor.
Koçak’ın çalışması, Ahmet Mithat ve romanı üzerinden disiplinlerarası okumalara
kapı açan değerli bir monografi örneği.
Derya Adalar Subaşı’nın “Türkçe Sözlük’te Yer Alan Arapça Etken-Edilgen
Ortaç Görünümlü Sözcükler”, Emel Koç’un “ Hermeneutik Felsefe Geleneğinde
Dil, Kültür ve Çokanlamlılık Üstüne” ve Yusuf Akçay’ın “Kur’an’ın
İlk Türkçe Tercümeleri ve Mustafa b. Muhammed’in İhlâs Suresi Tefsiri” isimli
yazıları bu sayımızda yer alan diğer çalışmalar.
Her sayımızda eser tanıtımlarına ve akademik etkinliklere dair yazılara da
yer ayırıyoruz. Ezgi Sırtı’nın Tanpınar’ın Huzur’u hakkındaki değerlendirme ya
zısı, Dr. Enfel Doğan’ın Kabusname çalışması ile ilgili olarak Serap Gacsi tarafından
kaleme alınan tanıtım yazısı bunlar arasında.
Yıldız Teknik Üniversitesinde Kasım ayında Tudes 2011 (Türk Dili ve
Edebiyatının Sorunları ve Çözüm Önerileri ) başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi.
Büşra Sürgit, Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki kronik ve güncel sorunların
tartışıldığı bu sempozyumla ilgili bir tanıtım yazısı kaleme aldı.
Bu sayımızda dergimizin 2011 yılına ait dizinine de yer verdik. Yazar ve
makale olarak iki başlıkta topladığımız dizini dergimizin son sayfalarında bulabilirsiniz.
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin, kısa sürede alanında bilinen ve aranılan
bir dergi haline gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunda şüphesiz
yazarlarımızın ve hakemlerimizin katkısı çok büyük. Kendilerine içtenlikle teşekkür
ediyorum.
Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle
Saygılarımla

Dr. Yusuf Akçay
Ocak 2012