Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (8. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Sunuş

Değerli okuyucular,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın sekizinci sayısı ile karşınızdayız.
Dergimizin ilk sayfalarını Prof. Dr. Mertol Tulum Hocamızla yaptığımız
söyleşiye ayırdık. Hocamızın Osmanlı Türkçesi ile ilgili söyledikleri gerçekten
ufuk açıcıydı. Söyleşide Osmanlı Türkçesi kavramından aydın dili ve halk dili
arasındaki farklılıklara, Osmanlı tarihlerinden metin neşrindeki sorunlara kadar
birçok meselede hocamızın değerli görüşlerini bulacaksınız.
Bu sayımızın diğer bir konuğu ise Prof. Dr. Abdullah Uçman. Halen Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığını
yürüten Abdullah Uçman Hocamız, Yeni Türk Edebiyatı sahasında akla
gelen ilk isimlerden biri. Uçman Hoca “Yeni Türk Edebiyatının Bazı Meseleleri”
başlığıyla bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Yeni Türk Edebiyatının
hem teorik hem de uygulamada rastlanan problemlerini anlaşılır bir üslupla
ortaya koyan bu değerli çalışma, sahanın araştırmacıları için adeta bir kılavuz
niteliğinde.
İpek Şahbenderoğlu’nun yazısı dergimizin öne çıkan bir makalesi oldu.
“On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Okuruna Sunulan Âsâyiş-Bahş Bir Roman:
Esrâr-ı Cinâyât” başlıklı makalede, Türk Edebiyatının ilk yerli polisiye roman
örneği olan Esrâr-ı Cinâyât üzerinden Abdülhamit dönemi Osmanlı toplumundaki
güvenlik kurumlarının ve suç olgusunun analizi yapılmış. Büyük bir titizlikle
kaleme alınan çalışma, son dönem Osmanlı toplumunun, romanlara yansıyan
sosyolojisi üzerine hatırı sayılır bir katkı sunuyor.
Sekizinci sayımızın diğer yazıları arasında Filiz Furtana’nın “Yakup
Kadri’nin Ankara Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”, Fatih Ordu’nun “İmtidad
Fikri Çerçevesinde Yahya Kemal’in Bir Tepeden Şiiri ile Tanpınar’ın Huzur
Romanındaki Nuran’ın Mukayesesi”, Büşra Arslan’ın “Çatpınar (Doğanşar/
Sivas) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar”, Hüseyin Akbaş’ın “Abdurrauf
Fıtrat ve Onun Özbek Klasik Türk Musikisi Hakkındaki Eseri”, Nihal Yetkin’in
“Translator’s Notes: Some Considerations From The Perspectives Of Voices
And Metafictıon”, Adnan Aldemir’in “Türkçe ve Almancada Ses Benzeşimi” ve
Zukhra Yuldeshava’nın “Haldarhan Destanının Dil Özellikleri” isimli çalışmalarını
okuyabileceksiniz.
Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle.

Saygılarımla
Dr. Yusuf Akçay
Ağustos 2013