Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Özel Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Milletlerin hayatında öyle yazarlar, sanatçılar vardır ki ortaya koydukları
eserleriyle yaşadıkları dönemi aşıp, çağlar ötesine seslenmekle kalmazlar, eserleriyle
beraber bir bilincin teşekkülünde hayati rol oynarlar. Onlar bir ruhu temsil
ederler. O ruhtur ki, asırlar boyu toplumun sinesinde yaşar ve o toplumun belli değerleri
etrafında şekillenmesini sağlar. Bu da şüphesiz “âbide şahsiyet” olarak ifade
edilen, zaman geçtikçe değerine yeni değerler ekleyen, kıymeti zaman içinde
çoğalarak anlaşılan, kısaca eskimeyen, her gün yeniden doğan isimler sayesinde
gerçekleşir. Son asırda yetişmiş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bunlardan birisidir.
Mehmet Akif, pek çok vasıfları üzerinde bir arada barındıran şahsiyetlerden
birisidir. Mehmet Akif, bir şair, bir vaiz, bir fikir ve aksiyon adamı, en önemlisi
milli şairdir.
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşımızın yüzüncü
yılı, aynı zamanda milli şairimizin de vefatının 85. yılı. Bu vesile ile 25. sayımızı
“Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” özel sayısı olarak yayımlıyoruz. Buraya makaleleriyle
katkı sunan çok değerli bilim insanlarına, hakemlere, bilim ve danışma
kuruluna ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.


Editör
Doç. Dr. Ahmet KOÇAK