Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (1. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Editörden

Çok değil bundan yirmi beş otuz yıl öncesine baktığımızda camiamızın edebiyat
dergileri bir elin parmaklarını geçmiyordu. Neyse ki günümüzde durum
böyle değil, artık birçok edebiyat dergisi çıkmakta ve bu dergilerde birçok
nitelikli metin okuyup usta ve genç yazarları bir arada görebilmekteyiz;
ancak bu dergiler şiire nasıl yaklaşmakta, şiiri ne derece önemsemekteler?
Birçok edebiyat dergisine baktığımızda ya şiirler derginin arka sayfalarına
serpiştirilmiş ya da aylarca bekletildikten sonra yayımlanmışlar. Hatta bazı
dergilerin “en fazla x sayısı kadar şiire sayfa ayırırım” şeklinde kendilerine
dar bir kota koyduklarını biliyoruz. Oysaki edebiyat tarihimize baktığımızda
şiirin merkezi bir hüviyete sahip olduğunu ve hayatın her alanında kendini
hissettirdiğini görürüz. Milletimiz derdini, mutluluğunu, aşkını hatta günlük
söylemlerini bile şiirle dile getirmiştir, edebiyatımız şiir üzerinden gelişmiştir.
Bugünkü edebiyat birikimini şiir yoluyla sağlamışız. O zaman soruyorum
nedir şiiri ikinci, hatta üçüncü plana atan, şiire ölü muamelesinde bulunan
edebiyat dergilerinin bu hali? Benim şahsi görüşüm, edebiyatımızdan
ve dünya edebiyatından şiiri çıkardığımızda edebiyatın diğer türlerinde
de ciddi ölçüde zayıflama olacağı yönündedir. Nitekim diğer türlerde
yayın yapan yazarların eserlerinde ve konuşmalarında şiirden doğrudan
yararlandıklarını ve beslendiklerini rahatça görebilmekteyiz. Politikacıların
şiirle olan ilişkisini söylemeye gerek duymuyorum bile. Kendimizi en iyi
şiirle ifade edebilmekteyiz. Yunus bunu yüzlerce yıl evvel belirtmişti: “Söz
ola kese savaşı söz ola bitire başı/Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz”
buradaki söz, elbette şiirden başka bir şey değildir.
Gençler olarak edebiyat yolunun henüz başında olduğumuzu biliyorum ama
gençliğin vermiş olduğu enerji ve istekle önce şiir, daha sonra Türk ve
dünya edebiyatına kendimizce bir katkı yapmak niyetindeyiz. Bu dergide
ağırlıklı olarak şiir ve şiirle ilgili yazı ve söyleşilere yer verilecektir.
Dergimizde daha çok gençler olacak, çünkü her alanda gençlere dikkat kesilme
alışkanlığı var. Mesela bir futbol maçı izlerken gözlerimiz genç yetenek
arar çünkü takımın devamı için usta futbolcuların yerini dolduracak
yetenekli gençlere gereksinim duyulur. Esnafların yanında genç yaşta
çıraklara rastlarız çünkü “ağaç yaşken eğilir” atasözü burada da karşımıza
çıkar. Belirli bir yaşa gelmiş birini esnaflar çırak olarak almazlar; ilerleyen
yaşlarda yeteneklerin geliştirilmesi daha zordur. İşte gençlik bu yüzden
önemlidir. Sözlerimizin yanlış anlaşılmasını istemem “biz bu dergide
gençleri, yetiştireceğiz onları eğiteceğiz” demiyoruz. Amacımız genç
şair-yazarların ürünlerini yayımlayabilecekleri ve kendileri gibi gençlerle
bir araya gelmesini sağlayacak bir mecra olmak ve elimizden geldiğince
edebiyatımıza dirim aşılamaktır. Dergimizde daha çok gençler olacak
dedim, gençliğe vurgu yaptım ama her dükkânın, her takımın olduğu gibi
bence her derginin de bir büyüğe ihtiyacı vardır. Gençlik ateşi olmak
yolunda büyüklerimizin engin tecrübelerinden faydalanmama, onları
dışlama gafletine düşmek istemiyoruz. Bu yüzden genç kalabilmeyi
başarmış usta şair-yazarlarımızı da dergimizde ağırlamaya gayret edeceğiz.
Tüm bu yukarıda saydığım sebeplerden dolayı genç(lik) dolu bir şiir dergisi
kurmaya karar verdik.
Güncel edebiyatın ne olduğunu, şiirin nereye gittiğini ve kimler tarafından
yazıldığını görmek isteyenlere dergimizi okumalarını öneririz.


Turgay Demirel