Dergi Detay

Dergi Resmi

Olağan Şiir (13. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Bu sayımızı; koronavirüs vakalarının hızla düştüğü, sosyal hayata yavaş
yavaş dönme aşamasında bulunduğumuz, dolayısıyla geleceğe daha
ümitvar baktığımız bir süreçte hazırladık. Birtakım aksaklıklarla birlikte
devletimizin salgınla başarıyla mücadele ettiğine şahitlik ettik. “Güçlü
bir devletim var” psikolojisine sahip olmak millet için çok önemlidir;
genel olarak başarılı süreç yönetimi bizlere bir kez daha bu güveni
verdi. Önümüzdeki safhaların da aynı başarıyla yürütülmesini temenni
ediyoruz. Bununla birlikte diğer ülkeler gibi bizim de salgın sonrasında
çeşitli ekonomik problemlerle savaşmak zorunda kalacağımız kesin
görünüyor. Daha şimdiden birçok sektör ciddi zarara uğramış ve
zaten düşük olan alımgücümüz daha da düşmüş durumda; ama bunları
düşünerek karamsarlığa gömülme taraftarı değiliz; kaynaklarımızı daha
etkin kullanmayı bilirsek ilk çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz
XXI. yüzyılda çok daha ciddi bir aktör olarak sahneye çıkmamamız
için bir sebep yok. Elbette sıkıntımız çok ama sorunlarla baş edebilme
kabiliyetine sahip olduğumuz da ortada.
XXI. yüzyılın aktörlerinden biri olmak demek, şair-yazarlarımızın konumu
adına da bir şeyler değişecek demektir. Şair-yazarlarımızın ulusal
çapta bilinirlik kazanması on yıllar alıyor, uluslararası düzeyde yaygınlık
kazanması ise -çeşitli küresel odakların işine yaramıyorsa- çok da
mümkün olmuyor. “Kültürel değerlerimizi tanıtamıyoruz” cümlesi
kültür ortamımızın şikayetleri arasında başta gelir, tabii bu bir gerçek
ama bunu saplantı haline getirip yılgınlığa kapılmaya da gerek yok. Siyasi
ve kültürel dengelerin her anlamda bizim lehimize değiştiği günlere
gelindiğinde dünyaya sunabileceğimiz çok daha fazla şairimiz olmalı,
bunun için de genç şairlerimizin bu devranın hep böyle sürmeyeceği
inancıyla nitelikli eserler vermesi icap ediyor. Genç şaire yılda birkaç şiir
yayımlamanın ötesinde düşen şeyler var: Daha çok nitelikli şiir üretmek,
şiir üzerine tanıtım yazılarının ötesinde yetkin metinler vermek ve
sosyal bilimlerin farklı alanlarında gerektiğinde söz alabilecek yeterlilikte
kendini geliştirmek. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz şüphesiz, bu
donanımda bir şairin yetişmesi on yıllar alıyor ama on yıllarını belirli bir
alana hasretmeyen bir zihinden ikna edici işler çıkmayacağı gerçeği de
ortada duruyor, yani iyi yetişmek çok emek istiyor.
Bu sayımızda “Şiir ve İktidar” dosyası hazırladık. Soruşturmamıza katılan
şairlerimize teşekkür ediyoruz.
Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle.

Aykut Nasip Kelebek