DİL VE EDEBİYAT’IN 174. SAYISI ‘T...

DİL VE EDEBİYAT’IN 174. SAYISI ‘TÜRKİYE İÇİN YENİDEN DÜŞÜNMEK’ BAŞLIĞIYLA ÇIKTI

10/06/2023

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat’ın 174. sayısı (Haziran 2023) çıktı.

Üzeyir İlbak, “Türkiye İçin Yeniden Düşünmek” başlıklı giriş yazısında, Türkiye’nin yeniden inşa edilmesi gereken toplumsal arazlarını keşfettiği yeni bir sürece girdiğini vurgulayarak, “Sözüyle toplumu inşa etme iddiasındaki yazarlar, aydınlar, şairler fikirde toplum için kayda değer bir marjinal fayda üretebiliyor mu? Başta televizyon yorumcuları olmak üzere toplumu yönlendiren ve bilgilendiren, tahrik ve teskin edenler ideolojik aidiyet ve aygıtlarını hangi değer yargıları ile kullanıyorlar?.” sorularını soruyor.

                                       

Dil ve Edebiyat’ın 174. sayıdaki -Haziran 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye İçin Yeniden Düşünmek -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Sonra Yeniden Yapayalnız -VII -şiir- • Aykut Nasip Kelebek

Yoksulluk Payı -şiir- • Volkan Arslan

Hulûlun Mantıksızlığı Üzerine -şiir- • Zafer Acar

Dünya Keşifleri -şiir- • İlhan Kurt

Mâniler Atlası -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Bülbülün Düğünü -şiir- • Hayrettin Taylan

Çırpınırdı Güller -şiir- • Ayşe Altıntaş

Kethüdâ -3 -şiir- • Mehtap Yıldız

Flober’in (Floubert) “Madam Bovari (Madam Bovary)” Kılığında Hareme Girişi -makale- • Zafer Acar

“Roman ve Çağdaşlaşma” Adlı Söyleşideki Görüşlere Birkaç İtiraz -eleştiri- • Ekrem Sakar

Parçalanma ve Kültürel Yoksunluk -deneme- • Elif Sönmezışık Aydın

Melez Bir Tür Olarak Çalınan Savaş: Alternatif Bir Tarih Arayışı -inceleme- • Meryem Selva İnce

Otoriteye Aidiyet -inceleme- • Beyza Özören

Seyahatnamelerde Türk Misafirperverliği 1: İbn Batuta’nın Seyahatnamesinden İzlenimler ve Ahiler İçin Ettiği Dua -makale- • Ayşe Kasap

Âşık Feymanî ile Röportaj -söyleşi- • Selim Adım

Kelimeler ve Bazı Kaybedişler -deneme- • Muhammet Erdevir

Demir Şamdandaki Mum -hiKâye- • Serpil Tuncer

Kayıp İlanı -hikâye- • Sena Yığcı

Hastane -hikâye- • Aynur Engindeniz

Patlak Teker -hikâye- • Ali Tuna

İngilizce Yazan Müslüman Şairler -1: Ağa Şadid Ali -şiir- • Çeviri: Mehmet Kaan Eğrelti

 

Kaynak: https://www.dunyabizim.com/dergi/dil-ve-edebiyatin-174-sayisi-turkiye-icin-yeniden-dusunmek-basligiyla-cikti-h48820.html

 

Galeri