DOÇ.DR. AHMET KOÇAK’TAN YENİ ESER...

DOÇ.DR. AHMET KOÇAK’TAN YENİ ESER

16/08/2023

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve akademik Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi editörü Doç. Dr. Ahmet Koçak'ın, Filibeli Ahmed Hilmi’nin eserlerine dair üçüncü çalışması olan “Tasavvuf, Felsefe ve Edebiyata Dair Yazılar” kitabı çıktı.


FİLİBELİ’NİN HİKMET DERGİSİNDEKİ YAZILARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

Geçen asrın ilk çeyreği, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçişin gerçekleştiği, Balkan ve iki Dünya Savaşı'nın yaşandığı, zaman olarak kısa, ancak tezahür eden olaylar ve neticeleri açısından geleceğe şamil uzun bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde Türk fikir ve siyasi hayatına yön veren önemli isimler yetişmiştir. Fikir hayatımızı şekillendiren siyasî fikir akımlarının da kendi kalıpları içerisinde kendini göstermeye başladığı bu yıllarda, yerli kültür ve değerlere bağlı kalarak Osmanlı Devleti’nin ayakta kalmasının çaresini “İttihad-ı İslâm” düşüncesi etrafında toplanmada gören ve bunu savunan önemli isimler vardır. Bunların başında Mehmed Âkif, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, Aksekili Ahmed Hamdi, Babanzâde Ahmed Naim, Süleyman Nazif gibi devrin önemli şahsiyetleri yer almaktadır.

Bunların içerisinde Filibeli Ahmed Hilmi, çıkardığı gazete ve dergilerle, kırka yakın müstakil telif eserle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 1901-1908 yılları arasında Fizan’da sürgünde kalan Filibeli Ahmed Hilmi, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da döner ve vefatına kadar geçen altı yıllık kısa bir zaman içerisinde çıkardığı süreli yayınlarla, kaleme aldığı telif eserlerle ve kurduğu Hikmet matbaasıyla fikir hayatımızda kalıcı bir iz bırakır.

Filibeli Ahmed Hilmi’nin süreli yayınları içerisinde 1910-1912 yılları arasında yayımlanan Hikmet dergisi, yayın politikası, yazar kadrosu ve çeşitli türde yaptığı tefrikalarla dönemin en önemli yayın organlarından birisi haline gelir. Kaleme aldığı edebiyat, felsefe, tasavvuf, eleştiri, biyografi gibi birçok alanı içine alan yazılarında, Osmanlı coğrafyası en uç noktalarına kadar yakından takip edilmiştir. Nitekim Uzak Doğu’dan, Afrika’ya, Orta Asya’dan Bakanlara kadar çok uzak yerlerden de yakından takip edildiği dergiye gelen mektuplardan anlaşılmaktadır.

Büyüyenay’ın Filibeli külliyatının 18. olan bu eserde müellifin Hikmet dergisindeki Tasavvuf, Felsefe ve Edebiyata Dair Yazıları bir araya getirilmiştir.

https://www.buyuyenay.com/tasavvuf-felsefe-ve-edebiyata-dair-yazilar

Künye:

Yazar: Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, Ahmet Koçak

Kitap: Felsefe ve Edebiyata Dair Yazılar (Bütün Eserleri: 18)   

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları 

Sayfa Sayısı: 160

Basım Tarihi: 2023

 

AHMET KOÇAK KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi tarafından çıkartılan “Hikmet Gazetesi İncelemesi, Tahlili Fihrist ve Seçilmiş Metinler” teziyle yüksek lisans ve “XIX. Yüzyıl Türk Romanında Avrupa” konulu çalışmasıyla da doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında bir yıl süreyle Türk Dili ve Kültürüyle ilgili dersler vermek üzere Slovenya Maribor Üniversitesinde (University of Maribor) görevli olarak bulundu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı’dır. Uluslararası hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin de editörlüğünü yürüten Ahmet Koçak’ın yayımlanmış çalışmaları: 

Hikmet Yazıları (Filibeli Ahmed Hilmi’den 2009); Türk Romanında Avrupa (2013); Gece ve Deniz Şairi Tahsin Nahit (2016); Tahsin Nahit Bütün Şiirleri (2016); Yenişehirlizade Halit Eyüp, Kayıkla Bir Cevelan (2016); Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Akif’in Dost Çevresi: Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi (2017), Matmazel Anjel Muharriri: İrfan, (R. Gezgin ile birlikte, 2018); “Savaş ve Edebiyat: Kutü’l-Amare Zaferi’nin Türk Edebiyatına Yansımaları (1915-1916)”, Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum -Eve Dönen Asker (2018); “Ahmet Cevdet Paşa’nın Kızları Emine Semiye’den Fatma Aliye’ye Son Mektup”, Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı (2019); “Bir Osmanlı Aydını Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri”, Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı (Ed. Ali Kurt, 2020); “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Tarihi Kahramanlar”, Ömer Seyfettin İçin (Ed. Nazım Hikmet Polat 2020); Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan, Ben Deli Miyim? (2021).

Galeri