EBÜSSUÛD EFENDİ (ö. 982/1574)

EBÜSSUÛD EFENDİ (ö. 982/1574)

24/08/2023

Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir Ebüssuûd Efendi’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyoruz. 

 

Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi (ö. 982/1574)

Galeri