Gökhan TÜRKOĞLU

Gökhan TÜRKOĞLU

Gökhan TÜRKOĞLU

1986 Ankara doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2010-2020 yılları arası Basın İlan Kurumu’nda Baş Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Bu görevi sırasında idari uyuşmazlıklar, medya hukuku, tüzel kişilerin hukuki yapılanması, yüksek politika yapıcılara yönelik hukuki düzenlemelerin hazırlanması alanlarında uzmanlaştı. Bu konuda basın mensupları ve kamu çalışanlarına eğitimler verdi. Basın özgürlüğü, kişilik hakları ve yargı arasındaki ilişkilere yoğunlaşmış; ceza soruşturmasının gizliliği çerçevesinde özel hayatın gizliliği, masumiyet karinesi konularında çalışarak Yüksek Lisansını İ.Ü.’de tamamlamıştır. 2007 yılından beri MAZLUMDER’de insan hakları alanında çalışmalar yapmış halen Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Halen serbest avukatlık yapmaktadır.