TÜRKÇE ŞÛRASI – ERBAY KÜCET

TÜRKÇE ŞÛRASI – ERBAY KÜCET

06/09/2022

Geçtiğimiz yıl malumlarınızdır “Yûnus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğinden bu minvalde 26-27 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte tertipledikleri ‘Türkçe Şûrası’nda ağırlıklı olarak dilciler, edebiyatçılar ve felsefeciler dilimizin dünü, bugünü ve yarınını konuşmuşlardı.

Şûra’da birçok konu başlığı ile ilgili metinler görüşülerek, meseleler ortaya konularak çözüm yolları da tartışılan metin resmî kurumlara sunularak sonuç bildirisi şeklinde kamuoyuna açıklanmasını TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yapmıştı.

Şûrada Dil Felsefesi-Felsefe Dili, Konuşma Dili, Dil ve Devlet Dili, Resmî Dil, Edebiyat Dili, Türk Dünyasında Ortak Dil Bilgisi, Eğitim-Öğretim Dili, Akademik Dil-Akademinin Dili-İlim Dili, Din/İlahiyat Dili; Tıp Dili; Batı Kaynaklı Kelimeler ve Tercüme Dili, Hukuk Dili-Kanunların Dili ve Haberleşme-Medya Dili başlıklarıyla ele alınan oturumlarda dilimizin geçmişi ve bugünü değerlendirilerek geleceğe yönelik teklif ve tavsiyeler dile getirilmişti.

Sonuç bildirisinde önem arz eden açıklamalara göz atalım: “Dil milletindir, milletin tarihinden çıkar. Türkiye’de uzunca bir dönem bu vakıa, göz ardı edilerek, Türkçenin tarihî müktesebatı yok sayılarak, tarihsiz ve köksüz bir dil yapılmak istenmiştir. Dillerin farklı kültür ve medeniyetlerle temas sebebiyle birbiriyle kelime alışverişi olağandır, bütün yabancı kelimeleri atarak saf bir dil meydana getirmek ise mümkün değildir nitekim dünyada saf bir edebiyat dili de yoktur. Dilin bu şekilde değişmesi öyle bir noktaya gelmiştir ki gençlerimiz değil geçmiş yüzyıllardaki klasik metinleri, Cumhuriyet Dönemi’nin büyük yazarlarının eserlerini bile anlamada güçlük çeker hale gelmiştir. Daha bir asrını yeni doldurmuş İstiklâl Marşı’nı anlamayan, Millî Şairini okuyamayan bir gençlik tasavvur edilebilir mi?”

Diyerek açıklamalara yer verilen bildiri de dahil olmak üzere akademik dünyanın uzmanlarının görüşlerinin de yer aldığı “Türkçe Şûrası” kitap halinde yayınlandı. Sosyal medya aracılığıyla ‘Bu kitap için Ankara’da TYB Genel Merkezi Sümer 1 Sokağına gidilir, çay içilir, sohbet edilir ve kitap alınır’ dedikten sonra görevimizi yerine getirmiştik.

Türkçe Şûrası’ndaki bildirilere şöyle bir göz attığımda memleket meselesi olan dilde herkes ve her kurum elini taşın altına koymalı, dille ilgili konularda toplantılar tertip etmek ve kurumların işbirliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Dr. Mehmet Tuğrul ve Dr. Ersin Durmuş’un akademik sekretaryasını yürüttükleri kitabın editörlüğünü ise Doç. Dr. Umut Başar’ın üstlendiği şûra kitabının ilgililerine ulaşması temennilerimle şûrada ele alınan konularla ilgili dile getirilen görüş, teklif, tavsiye ve çözüm yollarını herkesin okuması dileğiyle emeği geçen kurumlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Kaynak: https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/turkce-surasi--8014/

Galeri