TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ G...

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ KURULDU

03/06/2023

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof.Dr. Halil İbrahim Yakar, yeni kurulan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gaziantep Şube Başkanı oldu. Şube, derneğin dil ve edebiyat alanındaki hizmetlerini, deprem sonrasında yaralarını sarmakta olan Gaziantep şehrimizde temsil edecek ve şehrin kültür sanat ortamına yeni bir soluk getirecek.

 

 

PROF. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR KİMDİR?

 

1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1987 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans çalışmasını, “Taşlıcalı Yahya Bey'in Eserlerinde İstanbul” adlı teziyle 1996'da bitirdi. 

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini “Gelibolulu Sun'i Divanı ve Tahlili” adlı teziyle 2002 yılında tamamladı. 2004 yılında Yrd. Doç. oldu. 

2005-2006 öğretim yılında Polonya/Krakow Jagiellion Üniversitesi Türkoloji bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu sürede hem Türk ve İslam kültürü alanlarında dersler verdi hem de Polonya'daki Türk kültür varlıkları üzerine projeler yürüterek uluslararası 3 yayın çıkardı.

 2007-2009 yılları arasında TC Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Halep Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretim Merkezi (TÜDÖM) ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Arapça Öğretim Merkezi'nin (ADÖM) kuruluşlarını gerçekleştirerek, bu projeleri eşzamanlı olarak yürüttü. 

Adı geçen program kapsamında 2007-2009 yılları arası Halep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkçe ve Edebiyat dersleri verdi. Halep'te bulunduğu sırada Osmanlı Döneminde Halep'te İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserler adlı kitap ve belgesel hazırlayarak Halep'teki 325 adet Osmanlı Eserinin Envanterini çıkardı.

Yine bu süreçte Halep'teki Türkçe Öğretim Merkezi ve Türkoloji bölümünde okutulmak üzere Kaşgarlı Mahmut Araplar için Türkçe Öğretim Seti adlı kitabını hazırladı. 

2012 yılında doçent oldu. 2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir. 

2016-2019 yılları arası Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Grubu Başkanlığını yürüttü.

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, 1996-2023 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri çerçevesinde; İdari Görevleri (7), Yayımlanmış Kitapları (23), Editörlüğünü Yaptığı Kitapları (49), Ulusal ve Uluslararası Projelerde Yaptığı Görevleri (9), Proje Danışmanlıkları (4), Yayımlanmış Belgeselleri (9), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri (5), Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri (7), Ulusal Kitaplarda Bölümleri (6), Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildirileri (17), Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabından Basılan Bildirileri (11), Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleleri (26), Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (42), Yönetilen Doktora Tezleri (4), Ulusal ve Uluslararası Aldığı Atıfları (68) ve Ödülleri (4) çalışmalarına devam etmektedir. 

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, öğretim üyeliğinin yanı sıra aynı zamanda Mart 2016’dan beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de ifa ederek Gaziantep tarihi, kültürü, edebiyatı ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Gazikültür A.Ş. şu ana kadar 70 kitap, 2 Gaziantep Sanat Edebiyat Dergisi, 10 Gaziçocuk Dergisi, 6 Kübbiye Dergisi, 10 belgesel yapımı gerçekleştirmiş, Gaziantep'le ilgili konferans, panel, sempozyum, kongre düzenlemiş, şehir kültürü ile alakalı pek çok organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Diğer yandan Gazikültür A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan 21 mağazada Gaziantep'le ilgili ürünler meydana getirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.   

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Galeri