TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ�...

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ’NİN 13. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

22/05/2021

“Dilimiz Kimliğimizdir” şiarıyla yola çıkan ve 22 Mayıs 2008 yılında kuruluşu gerçekleşen Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bugün 20 şubesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Dil şuurunun yerleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmalar ve yayınlar yapan dernek istikrarlı çizgisiyle her geçen gün çalışmalarını genişletiyor. 

 

 

TARİHÇE

Genel Başkan Ekrem Erdem, İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptığı 22. dönemde, tabelalardaki yabancılaşma ve yozlaşmalara yönelik toplumdan gelen yoğun tepkiler üzerine bir Meclis Araştırma önergesi verdi. Mecliste bulunan partilerin ittifakı ile bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon çalışmalarında Türkçenin içine sürüklendiği vahameti net bir biçimde gören Ekrem Erdem, fikirlerine itibar ettiği kişilerle istişarelerde bulundu ve çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonunda dernek kurma fikri benimsendi. Yaklaşık bir yılık araştırma ve istişareler neticesinde 22 Mayıs 2008’de “Dil ve Edebiyat Derneği” adıyla kuruluşu gerçekleşti. Kurucular arasında bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler, belediye başkanları, sanatçılar, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve Türkçe sevdalısı iş adamları yer aldı. Birinci yılının sonunda “Dil ve Edebiyat Derneği”ne Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü verildi. Yine aynı yıl faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere TÜRKİYE isminin kullanım hakkı İçişleri Bakanlığınca onaylandı. Böylece ülkemizi yurtiçinde ve yurtdışında temsil hakkını da elde eden Dil ve Edebiyat derneği “Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği” olarak tescil edilmiş oldu. 

 

DİLDEKİ YOZLAŞMA DEĞERLERİ YOK EDER

Dile yönelik hassasiyetini dernek faaliyetlerine yönlendiren Ekrem Erdem, Türkçenin layıkıyla bilinmediği gerçeğini şu sözlerle anlattı: 

“Dil, milleti meydana getiren unsurların başında gelen, millet fertleri arasındaki anlaşmayı sağlayan, millî birliğin esasını ve özünü teşkil eden bir araçtır. Toplumlar millet olmayı bir dile sahip olmakla elde eder ve millî varlıklarını da kendi dilleriyle koruyabilirler. Dilini geliştirip zenginleştiremeyen, yabancı dillerin istilalarından koruyamayan milletler ne millî bir kültür oluşturabilir ne de oluşmuş kültürlerini koruyabilirler. Yozlaşma ve yabancılaşma dille sınırlı kalmayarak, zamanla bütün değerlerin yok olmasına ve millî birliğin telafisi imkânsız zararlar görmesine sebep olur. Dili yozlaşan, yabancı dillere karşı; gerek toplum hayatında, gerekse bilim ve eğitimde geri planda kalan bir milletin geleceği ciddi şekilde tehlikeye düşer.”

 

TÜRKÇEYE DAHA ÇOK YAKLAŞIYORUZ

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneğin kuruluşunun 13. Yılı dolayısıyla 2021’in Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesiyle milletçe Türkçeye daha çok yaklaştığımızı ifade ederek şunları söyledi: 

“Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde 2021 yılının İstiklal Marşı’nın 100. Yılı dolayısıyla İstiklal Marşı Yılı, Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ilan edilmesi, Türkçeye yönelik hassasiyetin uyanışına ve gündeme gelmesine yardımcı oldu. Bu adımlar bizi Türkçeye daha çok yaklaştırıyor ve Türkçenin geleceğe aktarımının nasıl olacağı noktasında hepimizi daha fazla düşündürüyor. Dil ve kültüre gereken önemi gösterirseniz, millet- vatan bütünlüğünü ve millî birliği korumanız da mümkün olur.”

 

YAYINLAR

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin yayımlanmakta olan dört farklı dergisi bulunuyor

Dil ve Edebiyat Dergisi, ilk sayısı Ocak 2009’da çıkmış, aylık dil, edebiyat, kültür dergisi olarak kesintisiz yayınını sürdürüyor.

Uluslararası Akademik Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2010 yılından itibaren altı ayda bir Nisan ve Ekim aylarında yayımlanıyor ve 2017 yılından beri de hem TR DİZİN ULAKBİM’de hem de uluslararası alan indekslerince taranıyor.

Olağan Şiir, daha çok genç şairlerin şiirlerinin yer aldığı her nesilden şairi bir araya getiren, şiire dair inceleme ve eleştirilere en az özgün şiirler kadar yer veren, iki ayda bir yayımlanıyor.

Olağan Hikâye, ilk sayısı Ekim 2020’den bu yana, özgün hikâyelerin yanı sıra günümüz hikâyesini geçmiş hikâye geleneğimizle özleyen ve dünyada hikâye adına olup bitenleri eleştiri, inceleme ve makale türünü sayfalarına taşıyor ve iki ayda bir yayımlanıyor.

2012, 2013, 2014 yıllarında şair yazar Zafer Acar’ın hazırladığı şiir yıllıkları edebiyatseverle buluşmuştu.

Dergilerin dışında, bugüne kadar TDED’in yaptığı yarışmalarda dereceye giren şiir, hikâye ve denemeler ile şiir antolojileri ve TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan, derneğin kuruluşunun ve işleyişinin fikir altyapısını oluşturan Bizimki Türkçe Sevdası adlı kitap TDED Yayınları arasından çıktı.

 

YUTUB’DA (YOUTUBE) ÇEVRİMİÇİ SOHBETLER

Edebiyat Sohbetleri’nde, her hafta günümüzün önde gelen şair, yazar ve edebiyatçıların yanı sıra dil konusunda çalışmaları bulunan isimlerin ağırlanıyor.

Medeniyet Sohbetleri’nde, her hafta medeniyeti meydana getiren unsurlara yoğunlaşılıyor ve içerikler Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin şubelerince belirleniyor. 

Olağan Hikâye Okumaları, Olağan Hikâye dergisi yazarları ve hikâye meraklılarının dergi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Emre Özsaray ve dergi Yayın Kurulu Üyesi Gökhan Yılmaz’la bir araya gelerek her on beş günde bir, farklı bir hikâyeyi  tahlil etmeyi amaçlıyor. 

Programlar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği resmî yutub (youtube) kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. 

Galeri