YUNUS EMRE ÖZSARAY İLE ÖYKÜLERİ VE...

YUNUS EMRE ÖZSARAY İLE ÖYKÜLERİ VE OLAĞAN HİKÂYE ÜZERİNE

01/11/2021

Öncelikle merhaba. Yazar, hikâyeci, öğretmen, akademisyen… Bunlara

bir de editörlük eklendi sanırım. Yunus Emre Özsaray kendisini nasıl

tanımlar? Bunlar birbirini tamamlıyor mu yoksa eksiltiyor mu?

 

Merhaba. Bunlar birbirini tamamlıyor bence. Yola çıktığımızda sade-

ce okur vasfımız vardı. Okudukça yazma arzusu, yazdıkça da yazmak

meselesi üzerinde düşünme ihtiyacı duymaya başlıyorsunuz. Her ne

kadar okul sıralarında eğitim alarak belli vasıflar kazanıyor olsak da

asıl yetişmemizi belli mecralara borçluyuz. Dergiler de bu mecralar-

dan birisi. Dergilerin girdiği bir evde büyüdüm diyebilirim. Çocuklu-

ğumdan beri dergi okumayı severdim. Üniversite yıllarına geldiğim-

de de ilk dergicilik tecrübemi Ankara’da Kaçak Çay isimli bir dergi ile

yaşadım. Sonrasında hep dergilerde oldum. Akademik çalışmalarım

da bu okuma yazma işinin bir sonucu oldu. Hiçbirini birbirinden

ayırmıyorum bana göre bunlar birbirini besleyen süreçlerdir.

 

TÜRK DİLİ KASIM 2021 Yıl: 70 Sayı: 839

Devamı: https://www.tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2021/11/%C4%B0sa-Koyuncu-S%C3%96Y-YUNUS-EMRE-%C3%96ZSARAY-%C4%B0LE-%C3%96YK%C3%9CLER%C4%B0-1.pdf

Galeri