Dergi Detay

Dergi Resmi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (16. Sayı)

Dergi Ücretsizdir

Kıymetli Okuyucu,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin on altıncı sayısı (Ekim 2017)
ile karşınızdayız. Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayıda da emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.
2010 yılında yayın hayatına başlayan Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi
dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi gibi Türk
dili ve edebiyatı alanı başta olmak üzere beşeri ve sosyal bilimler sahasındaki
makalelere de yer vermektedir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber her sayıda belli
ölçüde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler
de kabul edilmektedir.
Bu sayının ilk makalesi Cafer Özdemir’in “Dede Korkut Kitabında Saygı”
başlığını taşımaktadır. Türk dili ve edebiyatı açısından olduğu kadar Türk
kültürü için de önemli bir hazine değerinde olan Dede Korkut kitabı, saklı kalan
kültürümüzü gün yüzüne çıkarması açısından zengin bir malzemeyi bünyesinde
barındırır. Makalede Türk örf ve adetlerinde çok önemli bir yere sahip olan “saygı”
kavramının bu eserde nasıl yer aldığı üzerinde durulmuş, kavrama ve adete
dair farklı bakış açıları geliştirilmeye çalışılmıştır.
“Ahmet Mithat Efendi’nin “Ekonomi Politik” Adlı Eserinde İktisadî
Serbestiyet ve Korumacılık Düşünceleri” başlıklı makale ise Engin Çağman’a
aittir. Türk edebiyatının “Hâce-i evvel”i Ahmet Midhat Efendi, iki yüzü aşkın eseriyle
sadece edebiyat alanında değil, coğrafyadan iktisata kadar değişik sahalarda
eser vermiş bir isimdir. Makalede Ahmet Mithat Efendi’nin bu yönüne dikkat
çekilerek onun iktisadî serbestiyet ve korumacılık düşünceleri irdelenmiştir.
Necmettin Özmen ve Bilal Yıldırım tarafından müşterek olarak kaleme alınan
“Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesine İlişkin Tutumları” konulu
makalede ise son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük talep gören
Osmanlı Türkçesini öğrenme isteğinin nereden kaynaklandığıyla beraber üniversite
öğrencilerinin Osmanlı Türkçesiyle ilgili tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.
İbrahim Öztürkçü, “Cemal Nadir’in “Fotoğraf Tahlilleri”ne Göre Şair
ve Yazarlar” adlı yazısıyla “karikatür potreist” tarzının öncüsü sayılan Cemal
Nadir’in pek çok edebiyatçı üzerine yazdığı fotoğraf tahlilleriyle beraber karakter
ve karikatür çözümlemesini farklı bir açıdan değerlendirmiştir.
“Amerika’dan Boğaziçine Uzanan Bir Eğitimci Mary Mills Patrick’in
‘Amerika’da Kadınlara Mahsus Yüksek Tahsil’ Risalesi” makalede Ahmet Koçak,
Üsküdar Amerikan Kız Koleji ve Robert Koleji gibi okulların açılmasında
büyük çaba göstermiş, Halide Edip gibi Türk edebiyatında bilinen isimlere hocalık
yapmış Mary Mills Patrick’in ilginç bir risalesini ele almıştır.
Gülşah Topuz’un “Yavuz’ ve ‘Yavlak’ Kelimelerinin Etimolojilerine
Dair Düşünceler” makalesi “yavuz” kelimesinin kökeni ve geçirdiği evrelerle
ilgili yeni bir etimoloji önerisi getirmektedir.
Gürkan Yavaş, “Yeni Hayat’ın ‘Yeni Öğretmen’ Tipi: ‘Kaba Softalıktan’
‘İdealist Öğretmenliğe’ Ali Şahin Efendi” makalesinde Reşat Nuri Güntekin’in
1928 yılında yayımlanan Yeşil Gece romanından hareketle, Cumhuriyet sonrasında
değişen siyasal ortam ve söylemin bir edebiyat eserine nasıl yansıdığını, roman
kahramanı Ali Şahin Efendi’nin kişiliği üzerinden değerlendirmiştir.
“Yabancı Dil Öğretiminde Eylem Odaklı Yaklaşım” makalesiyle Osman
Coşkun, güncel dil öğretimi metodolojisi olarak uygulanan “eylem odaklı
yaklaşımın temel özelliklerini farklı açılardan çözümlemiştir.
Son yazı ise Muharrem Dayanç’ın kaleminden bir kitap tanıtımıdır. Yazar,
“Hasret Damlaları -Mensûreler-Sivas’ta Her Şey Üşüye Üşüye Büyür” başlığı
altında Saadettin Yıldız’ın Sivas’ı merkeze alarak işlediği “Hasret Damlaları-
Mensûreler” adlı eserini farklı bir üslupla değerlendirmiştir.
Yeni sayılarda buluşmak temennisiyle…

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK