Faaliyet Detay

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ’NİN BİRLİKTE DÜZENLEDİKLERİ LİSELERARASI DENEME YARIŞMASI

KAPSAM VE AMAÇ:

Dili, millî bir mesele olarak her türlü siyasi ve ideolojik düşüncenin üzerinde tutarak, dil şuurunun toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan Dil ve Edebiyat Derneği, dilimizi bilen, doğru kullanan, koruyan ve kollayan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, TC İstanbul Valiliği’nin onayıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte “Liselerarası Deneme Yarışması” düzenledi. 

 

KONU: 

“Güzel Türkçemizin Korunması ve Gelişmesi” 

 

KATILIM ŞARTNAMESİ:

1. Yarışma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili dâhilindeki liselerde okumakta olan öğrencilere açıktır.

2. Yarışmaya her liseden en çok üç öğrenci katılabilecektir.

3. Denemeler, A4 boyutlarındaki kâğıdın sadece ön yüzüne, 1,5 satır aralığı bırakılarak 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacak, 6 kopya çoğaltılacak ve CD’ye kaydedilecektir.

4. Denemeler özgün olup herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olacaktır.

5. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

6. Yarışmada ödül alan denemelerin telif hakkı, Dil ve Edebiyat Derneği’ne ait olup dernek bu denemeleri yayımlaması halinde yarışmacılara herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.

7. Yarışma şartnamesine uygun olmayan, zamanında teslim edilmeyen ve okulunun onayından geçmeyen denemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Resmi başvuru formu www.ded.org.tr internet sitesinden ya da okul müdürlüklerinden temin edilip doldurulacak ve okul müdürünün onayından sonra okul idaresi tarafından 0 212 581 12 54 no’lu faks numarasına fakslanacak veya posta yoluyla yarışma adresine belirtilen tarihe kadar ulaştırılacaktır.

 

KATILIM BİÇİMİ: 

Okullar, yarışmaya katılmak için seçtikleri her öğrenci için, ekteki formu doldurup her denemeden 6 kopya çoğaltıp ayrıca CD’ye kaydederek aşağıdaki katılım adresine ulaştıracaklardır.

 

DEĞERLENDİRME:

1. Denemeler, Ön Seçici Kurul tarafından ön elemeden geçirilecektir.

2. Yarışma Seçici Kurulu, ön elemeyi geçen denemeler arasından, ilk 5’e giren ve mansiyon almaya hak kazanan 25 denemeyi belirleyecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

1. Yarışmaya son katılım tarihi, 30 Nisan 2009’dur.

2. Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2009 tarihinde bir basın toplantısıyla açıklanacak ve internet sitesinde yayınlanacaktır.

3. Ödüller, 05 Haziran 2009 tarihinde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik’in de katılacağı bir törenle sahiplerini bulacaktır.

 

ÖDÜLLER:

Birinciye: Dizüstü bilgisayar

İkinciye: Dizüstü bilgisayar

Üçüncüye: Dizüstü bilgisayar

Dördüncüye: Dijital kamera

Beşinciye: Dijital fotoğraf makinesi

• İlk beşe giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine 1’er adet cumhuriyet altını ve okullarına plaket.

• İlk beşe giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine 1’er takım Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu

• İlk beşe giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine 1 yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği Mansiyon Kazanan 25 Öğrenciye: MP4

• Mansiyon kazanan öğrencilerin öğretmenlerine, 1’er adet çeyrek altın ve okullarına plaket

• Mansiyon kazanan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine, 1’er takım Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu

• Mansiyon kazanan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine 1 yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği

• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışmanlarına kitap hediyesi

Katılım Adresi: Feshane Cad. No: 3 Eyüp / İstanbul

İletişim: Ahmet Avcı, Gamze Bayram Tel: 0 212 58169 12 Faks: 0212 581 12 54e-posta: [email protected] Ağ adresi: www.ded.org.tr

Yazışma için: Feshane Cad. No: 3 Eyüp / İstanbul

Galeri